Zweven in het ziekenhuis is helemaal niet zo zwevend

‘Zweven in het ziekenhuis’, kopte NRC Next een paar weken terug. Het artikel gaat over de trend dat ziekenhuizen steeds meer complementaire zorg aan bieden aan hun patiënten, zoals yoga en mindfulness. Niets zwevends aan, maar een goede zaak!

Een goede zaak, want niet-reguliere behandelingen en interventies zijn soms wel degelijk heel effectief en waardevol. Neem mindfulness, waarvan inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat het effect heeft. 

Van voorschrijvende arts naar kiezende patiënt
Een goede zaak, want patiënten weten vaak zelf heel goed waar zij behoefte aan hebben. Heel langzaam aan zien we ook een verschuiving in de zorg, van de voorschrijvende arts naar de kiezende patiënt. Wat heeft hij of zij op dat moment nodig om zich beter te voelen en meer kwaliteit van leven te ervaren? Ieder mens is anders en heeft andere wensen en behoeftes. Aansluiten bij die behoeftes, zowel in bejegening als in interventies (bijvoorbeeld: opereren of fysiotherapie?) is voor mij mensgerichte zorg. Wat kan deze specifieke patiënt op dit moment helpen om goed te functioneren? Wat zijn zijn of haar doelstellingen en hoe kunnen we die realiseren? Niet meer de vraag ‘wat is uw klacht?’ maar ‘hoe kunnen wij helpen om u optimaal te laten functioneren?’.

Dit vraagt wel wat van zorgprofessionals. Want in Nederland zijn we nog steeds gewend om vanuit het zorgaanbod te denken. ‘Dit hebben we allemaal op de plank’, in plaats van na te gaan wat deze patiënt nu nodig heeft. Het vraag om een omslag in denken en organiseren. We willen graag dat iedereen in de standaard past, maar juist het aansluiten bij de verschillen kan ons veel meer opleveren. Namelijk tevredener patiënten, minder druk op ons zorgsysteem en daarmee lagere (maatschappelijke) kosten.  

Op 9 september geven we met presentaties van autoriteit Machteld Huber, een veelheid aan workshops, twee TEDx-talks en een patient-based escape room een inspirerende aanzet voor deze omslag. Aanmelden kan nog steeds. Kijk op www.vvaa.nl/zorgondernemingen.

Anique Huijnen
Consultant

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email