Inloggen

Beoordelingscyclus = winst

VvAA adviseert en helpt regelmatig zorgondernemingen bij het opzetten van een beoordelingssysteem als onderdeel van hun HRM-beleid.

Wij merken dat managers soms huiverig zijn om dit op te pakken: ze zijn bang dat het invoeren van een beoordelingscyclus meer ‘gedoe’ met zich meebrengt en dat zij nog meer tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp. Het opstarten van zo’n cyclus vergt inderdaad een bescheiden investering. Maar die verdien je al snel terug: door meer duidelijkheid binnen het team en door de focus op het resultaat gaat er juist minder tijd verloren. Wij zien dat ondernemingen die zo’n vaste cyclus doorlopen daadwerkelijk betere prestaties laten zien.

Ook voor zorgondernemingen die al goed draaien en waar de rolverdeling duidelijk is, kan een beoordelingscyclus waardevol zijn. Het kan medewerkers stimuleren om buiten hun ‘comfort zone’ te stappen en nieuwe taken op te pakken. Of om actief mee te denken over nieuwe initiatieven en plannen.

Aandachtspunten en tips

  • Is er geen goede basis in de vorm van duidelijke afspraken, dan is het zinloos te beginnen met beoordelen. Stel daarom van tevoren individuele doelen en de bijbehorende beoordelingscriteria vast.
  • Bij het vaststellen van individuele doelen gaat het om meer dan alleen declarabele uren draaien. Daarom is het belangrijk om naast harde, output-gerelateerde criteria ook zachte criteria te benoemen. Goed presteren zit immers ook in gedrag, houding en teamgeest.
  • In het planningsgesprek worden alle afspraken vastgelegd. Ga hier niet te rigide mee om. Gaandeweg het jaar kunnen afspraken worden bijgesteld. Vanzelfsprekend altijd in overleg. Als er bijvoorbeeld een nieuwe vestiging wordt geopend, dan kan de collega die daar verantwoordelijk voor wordt tijdelijk minder behandelingen uitvoeren. Houd daar rekening mee en stel doelen (tijdelijk) bij.
  • In het functioneringsgesprek moet ruimte zijn voor de medewerker om aan te geven wat hij of zij van u als leidinggevende verwacht. Plan hier ruimte voor in en vraag er expliciet naar wanneer de medewerker er niet uit zichzelf mee komt.
  • Een beoordeling mag geen verrassing zijn. Is dat wel het geval, dan heeft de leidinggevende steken laten vallen. Constructieve feedback geven is meer dan een uitspraak ‘je deed het wel of niet goed’. Alleen met een concrete onderbouwing kan de medewerker zijn werk anders of beter gaan doen. Noteer dus regelmatig positieve en te verbeteren functioneringsaspecten van alle medewerkers en koppel die altijd direct terug. Dat geeft medewerkers voldoening en de kans zichzelf te verbeteren.
  • Een goede beoordelingscyclus is de vertaalslag van de doelstellingen die het  management heeft gesteld. Algemene doelen moeten uiteindelijk terugkomen in de individuele afspraken met medewerkers. Andersom tellen de afzonderlijke individuele doelstellingen op naar de overall ondernemingsdoelstellingen. Een onderneming die een nieuwe vestiging wil openen, zal dit moeten vertalen in extra activiteiten van medewerkers. (En medewerkers die hiervoor met nieuwe ideeën komen en een stap extra zetten, zouden vervolgens ook een betere beoordeling en beloning moeten krijgen…)


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact

Wilt u advies over het opzetten van een goed beoordelingssysteem, of ondersteuning bij de implementatie? Of hebt u een ander HRM-dilemma? Neem dan contact op, onze adviseurs helpen u graag verder.