Beoordelingscyclus werkt als vliegwiel

Als bij VvAA een ontslagdossier op het bureau komt, blijkt helaas maar al te vaak dat de juridische onderbouwing te mager of zelfs helemaal afwezig is. Met alleen de bewering ‘deze medewerker doet zijn of haar werk niet goed’ is een arbeidsovereenkomst niet zomaar te beëindigen. Voor dit soort situaties is een gedocumenteerde beoordelingscyclus nuttig. Maar in positieve zin is de werking vele malen sterker: een goede beoordelingscyclus werkt als een vliegwiel. De motivatie groeit, er worden betere resultaten geboekt, de sfeer verbetert.  

Een beoordelingscyclus bestaat uit drie gesprekken: een planningsgesprek aan het begin van het jaar, een functioneringsgesprek halverwege en een beoordelingsgesprek aan het einde. De jaarlijkse salarisgroei kan hieraan worden gekoppeld, maar de cyclus levert meer op dan handvatten voor een rechtvaardige beloning.

  • Meer duidelijkheid, betere prestaties
Uit onderzoeken naar werkklimaat blijkt dat duidelijkheid een van de belangrijkste positieve bijdragen hieraan levert. Door heldere individuele doelstellingen te formuleren, maar ook door regelmatig overkoepelende informatie te verstrekken over hoe het gaat met de onderneming en waar het bedrijf naartoe gaat, snappen medewerkers beter wat er van hen wordt verwacht en wat hun rol is in het grotere geheel. In de zorg staat de aansturing voor de dagelijkse taken vaak centraal. Het formuleren en bespreken van persoonlijke doelstellingen schiet er meestal bij in. Ook het overkoepelende kader ontbreekt nogal eens. Een goede beoordelingscyclus verschaft beide: persoonlijke doelstellingen én context. Het feit dat hier op vaste momenten gesprekken over worden gevoerd, ervaren medewerkers bovendien als positieve persoonlijke aandacht en betrokkenheid van hun leidinggevende.


  • Opener aanspreekcultuur  
Binnen zorgondernemingen is het nog niet altijd gebruikelijk om elkaar aan te spreken op gedrag. Terwijl dat wel van belang is, bijvoorbeeld als het gaat om veilig werken volgens de afspraken. Een beoordelingscyclus helpt om elkaar op een meer zakelijke manier aan te spreken en af te rekenen op output. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de werksfeer, integendeel: collega’s weten wat zij wanneer kunnen verwachten. In de drie officiële gesprekken worden medewerkers aangesproken in hun functie, niet als persoon. Daarbuiten blijft er gewoon ruimte voor een grapje en gezelligheid.  


  • Blik op de langere termijn
In de hectiek van alledag is er wel tijd voor de dagelijkse aansturing van medewerkers, maar weinig aandacht voor de langere termijn. Het invoeren en inzetten van een beoordelingscyclus ‘dwingt’ zorgbestuurders daarover na te denken. Waar moet de onderneming staan over drie of vijf jaar? Wat is er nu al nodig om dat te bereiken? De overall doelstelling kan vervolgens worden opgeknipt in kleinere, individuele taken en doelstellingen. Het kan ook duidelijk maken aan welk specialisme en welk type medewerker de onderneming behoefte heeft. Zo kan de beoordelingscyclus handvatten geven voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de huidige medewerkers en voor de werving en selectie van nieuwe collega’s.  

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact

Wilt u weten hoe een beoordelingscyclus uw resultaten kan verbeteren? Onze adviseurs laten het u graag zien. Neem contact met ons op.

Lees ook:


  • Beoordelingscyclus = winst