Meld je intranetbericht aan

VvAA webredactie

Je collega’s informeren, motiveren en inspireren

Upload hier je intranetbericht voor alle collega's van VvAA. Let daarbij op de handige tips die je helpen om de boodschap duidelijk over te brengen. Uiteraard checken we de tekst op spelfouten.

Let op: Vul alleen de velden in die je wilt. Niets is verplicht. Wees wel volledig.

   

Bekijk vooraf de handige checklist rechts
Voor een extra afbeelding of document
Voor een extra afbeelding of document

Checklist intranetbericht

  • Schrijf actief en leven­dig.
  • Ver­plaats je in lezer: wat is interes­sant?
  • Schrijf kort en bondig.
  • Con­creet:
    Maak de titel maximaal 45 en de in­leiding maxi­maal 180 tekens. Dat is inclu­sief spa­ties.
    Gebruik tussen­koppen om het be­richt scan­baar te maken.
  • Let op: wie onder­tekent het be­richt? Graag ook de functie en/of afdelings­naam noemen.

Contact en informatie