Testimonials

Marald Wikkeling: “Volwaardig MBA met specifiek accent op gezondheidszorg.”

Ik ben vaatchirurg in een regionaal ziekenhuis met Europese ambities op het terrein van lymfoedeem. Om dat goed op te bouwen werken we intensief samen met managers. In die samenwerking merk ik dat we in verschillende werelden leven en verschillende talen spreken. In onze geneeskundeopleiding komen onderwerpen als communicatie, management en het implementeren van beleid niet aan bod. En dat terwijl er zoveel geld omgaat in de zorg. We lopen hier al behoorlijk voorop met een gecombineerd team van vaatchirurgen en interventieradiologen. Het samen draaien van zo’n team vraagt ook de nodige managementvaardigheden.

Ik was eigenlijk al drie jaar op zoek naar een opleiding die me op dit vlak zou completeren. De VvAA MBA past precies. De tijdsinvestering en de grootte van de groep zorgen ervoor dat je individueel de aandacht krijgt als je die nodig hebt. Mijn ervaringen met de VvAA MBA zijn zeer positief. Ik heb het ook al gepromoot bij collega’s. Het curriculum is volstrekt vergelijkbaar met dat van andere MBA’s. Het accent ligt alleen op de gezondheidszorg. De deelnemers zijn zeer gedreven en hebben er veel zin in om er iets moois van te maken. De discussies gaan ook meteen heel diep en dan helpt het als je dat in je moedertaal kunt doen.

Ik ben al lang lid van VvAA en voor mij is VvAA de continue opleider in de gezondheidszorg en staat voor kwaliteit. Deze MBA past daar uitstekend in.

Marald Wikkeling, vaatchirurg

Allan Vafi: “De VvAA MBA vergroot mijn professionele inzetbaarheid.”

Leemten in mijn opleiding en de behoefte aan verdieping en professionalisering van bestaande kennis over management en bedrijfsvoering. Dat zijn mijn belangrijkste redenen om met een MBA te beginnen. Naast de medische/organisatorische kant wil ik graag bedrijfskundige vaardigheden opdoen die ik mijns inziens al tijdens mij opleiding geneeskunde aangereikt had moeten krijgen. En die ik bovendien al die jaren erg goed had kunnen gebruiken!

Ik wil ermee bereiken dat ik mijn professionele inzetbaarheid vergroot op de smalle brug tussen professie en management binnen de gezondheidszorg. Ik heb zelf behoefte aan aanvullende deskundigheid voor de eigen onderneming/BV en ondernemerschap. Wat ik ook wel mooi vind is dat we als eerste groep een voorlopersfunctie hebben. Weinig collega’s hebben immers affiniteit met management, zijn niet zo 'gewired'.

Ik vind het tot nu toe overweldigend! Inspirerende materie en docenten; het is een geweldige (en hechte) groep. Mijn keuze voor de VvAA MBA is makkelijk te verklaren: ik ben al tien jaar lid van de Commissie Management in de Gezondheidszorg van de VvAA, dus enigszins 'kind aan huis' . Bovendien had ik al enige ervaring met VvAA opleidingen en zijn opleiders. Een groot pluspunt is dat de MBA van VvAA specifiek op de gezondheidszorg is gericht. Het bovendien een praktisch gerichte MBA: geavanceerd en van deze tijd. Het niveau ligt hoog en het is internationaal erkend.

Tijdens de informatiebijeenkomst had ik al een goede indruk gekregen en er was meteen een ‘klik’ met de decaan Ger Hofstee. Ten slotte vind ik het ook wel mooi dat we tot de eerste lichting(pioniers) van een nieuwe opleiding  behoren.

Allan Vafi, vaatchirurg

Viola Zegers: “Ruimte voor vernieuwing, verbetering en verandering.”

Ik zoek naar prikkeling om mezelf en de organisatie een stapje verder te helpen. Het lijkt er namelijk op dat de dagelijkse routine van het werk me teveel in beslag neemt en dat wil ik graag doorbreken. Zo ontstaat er weer ruimte voor vernieuwing, verbetering en verandering. Mijn doel is dat ik de komende 20 jaar nog met veel plezier wil werken, waar dat wordt daar heb ik geen beeld van, dat laat ik open…

Mijn verwachtingen zijn overtroffen,  geweldige inspirerende docenten en een fijne groep. De collegedagen zijn lang en intensief, maar ontzettend leerzaam. Een prima afwisseling tussen theorie, praktijk en opdrachten.

Ik zoek al drie jaar naar een opleiding waar ik me goed bij voel. Diverse MBA-programma’s hebben de revue gepasseerd, er zijn er maar weinig gericht op de gezondheidszorg. Toen ik het VvAA aanbod las heb ik een afspraak gemaakt met decaan Ger Hofstee. Mijn enthousiasme nam alleen maar toe.  Bij komend voordeel van dit traject voor mij is dat het compact en intensief is (1,5 jaar) waar de meeste programma’s 2 tot 2,5 jaar in beslag nemen. De op elkaar aansluitende collegedagen spreken me ook erg aan, omdat die mij juist uit m’n dagelijkse werkritme halen.

Viola Zegers, bureaudirecteur Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Guus Jaspar: “Essentieel om goed geschoolde bestuurders te hebben.”

Ik ben toe aan verdieping voor mijn bestuurswerk en op zoek naar kennisverbreding. Natuurlijk ben al ver geschoold, maar op een aantal terreinen mis ik net de aansluiting met het management. In huisartsenland zie je opkomende organisatie van met name de chronische zorg. Hiervoor is het essentieel om  goed geschoolde bestuurders te hebben. Ik wil zelf meer en scherper kunnen sturen met de organisaties waar ik bij betrokken ben.

Ik vind het tot nu toe fantastisch, het is een enorme verdieping op de al behandelde onderwerpen. De opleidingsdagen zijn erg intensief, maar samen met een heel diverse leuke groep zeer inspirerend. Het zijn inderdaad topdocenten.

De praktische invalshoek en het innovatieve binnen de MBA-opleidingen  sprak me aan, tot nu toe lijkt VvAA dit ook waar te maken. Voor mij de goede keuze.

Guus Jaspar, huisarts