Hoogwaardig onderwijs voor zorgverleners

De programma’s van de business school zijn geaccrediteerd door de beroepsverenigingen van medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, dierenartsen en paramedici waardoor de deelnemers BIG punten voor hun deelname verwerven.
Download de Studiegids

VvAA Business School

Dé Business School voor de zorgsector

De gezond­heids­zorg en haar deel­markten zijn aan grote verande­ringen onder­hevig. De discussie over markt­werking is in volle gang, toe­zicht­houders stellen strengere eisen en andere finan­cierings­mogelijk­heden nemen toe. Dat vraagt meer onder­nemer­schap, crea­tivi­teit en aan­passings­vermogen. VvAA Business School biedt u met haar programma's de moge­lijk­heid om u als zorg­onder­nemer hierin te onder­scheiden.

Bekijk ons aanbod

Studeer bij ons
Magister Business Administration
Studeer bij ons toegepaste bedrijfskunde voor zorgprofessionals wat zal leiden tot meer klantvriendelijke processen voor jouw zorgconsumenten.
Bedrijfskunde in de gezondheidszorg
Volg ons bedrijfskunde in de zorg programma om je kennis over bedrijfskunde uit te breiden zodat je management taken beter tot hun recht komen.
Maak je eigen Businessplan
Ontwikkel hier samen met ervaren professoren in 5 dagen hét businessplan voor jouw zorgbedrijf resulterend in een toekomstvaste ondernemingsstrategie.
Masterclass Change Management
Het belangrijkste aspect van bedrijfskunde is change management, wie niet kan veranderen staat stil en wie stil staat wordt vanzelf ingehaald.

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur