Hoogwaardig onderwijs voor zorgverleners

De programma’s van de business school zijn geaccrediteerd door de beroepsverenigingen van medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, dierenartsen en paramedici waardoor de deelnemers BIG punten voor hun deelname verwerven.
Download de Studiegids

VvAA Business School

Dé Business School voor de zorgsector

De gezond­heids­zorg en haar deel­markten zijn aan grote verande­ringen onder­hevig. De discussie over markt­werking is in volle gang, toe­zicht­houders stellen strengere eisen en andere finan­cierings­mogelijk­heden nemen toe. Dat vraagt meer onder­nemer­schap, crea­tivi­teit en aan­passings­vermogen. VvAA Business School biedt u met haar programma's de moge­lijk­heid om u als zorg­onder­nemer hierin te onder­scheiden.

Bekijk ons aanbod

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur