Inloggen

Manifest Zelf aan het Roer 

'Geef de spreekkamer terug aan de zorgverleners en hun patiënten. Zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is.' Dat was de oproep van bezorgde zorgverleners tijdens het VvAA-congres Zelf aan het Roer in 2016.


                 Het manifest 

 

De Nederlandse gezondheidszorg staat wereldwijd bekend om zijn goede kwaliteit.  Als zorgverleners zijn we daar trots op. Wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat die kwaliteit zo hoog mogelijk blijft. Daarom blijven wij steeds verbeteren. Tegelijkertijd worden wij steeds vaker gehinderd door de manier waarop de zorg in Nederland geregeld is. 

Dat willen wij niet langer. 
 
Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat uw zorgverlener doet wat voor ú noodzakelijk is. En daar wringt de schoen; de spreekkamer is inmiddels bezet door verzekeraars, managers en consultants die menen te kunnen bepalen waaraan de kwaliteit van zorgverlening moet voldoen.

Wij roepen al deze ‘derden’ op zich terug te trekken en de regie op de kwaliteit van zorg en behandeling daar te laten waar hij hoort: in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener. 

Daarvoor is het volgende noodzakelijk: 

1. Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener

De zorg mag niet uitsluitend worden gezien als kostenpost of schadelast. Stop daarom de onnodige sturing door derden. Maak een einde aan afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht waaraan wij zorgverleners moeten voldoen. In de spreekkamer horen maar twee partijen thuis: de patiënt en de zorgverlener. 


2. Geef patiënt en zorgverlener samen de regie over kwaliteit

Zorgprofessionals en patiënten(organisaties) hebben samen de regie over de kwaliteit van zorg. Zij zijn elkaars natuurlijke bondgenoten en geven samen de behandeling vorm. Zij kunnen zelf afspraken maken over kwaliteit en beheersing van de kosten. Uiteraard vanuit een toetsbare opstelling van de zorgverlener(s). Zorg op maat en op de juiste plaats zijn daarbij leidend. 


3. Stop onnodige sturing, breng toezicht bij daarvoor toegeruste partijen  

Iedereen op de juiste stoel. Zorgverzekeraars horen niet als eersten verantwoordelijk te zijn voor kwalitatieve sturing en controle. Die rol is weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de wetenschappelijke verenigingen en het Medisch Tuchtcollege.  

4. Stop met de korte, steeds veranderende contracten

Geef zorgverleners de kans om een langdurige relatie met patiënten op te bouwen. Verstoor de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt niet! Laat patiënten hun behandeling afmaken in een vertrouwde omgeving zonder dat zij zich druk hoeven te maken of het wel of niet in het verzekeringspakket zit.  


5. Maak een einde aan verspillende bureaucratie

Van afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht wordt niemand beter. Het huidige zorgsysteem – met de focus op kostendaling - leidt tot controle en wantrouwen. Dat kan zo niet langer. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en  kostenbeheersing op ons. Daarbij stellen wij ons toetsbaar op. 


Het hart van de gezondheidszorg is de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De organisatie van de zorg moet daarom weer volledig in dienst komen te staan van deze relatie. En dat kan, met uw hulp.  

 namens alle bezorgde zorgverleners van Nederland,

De roergangers


 

Aantal steunbetuigingen


zorgverleners:

7.490

patiënten/burgers:

1.619

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

 

Download poster

Download het manifest in de vorm van brief aan uw patiënten om op te hangen in de wacht-/ spreekkamer.  
Download de poster (pdf)

 
Bekijk ook:
OntRegel de Zorg

Wie schreven het manifest?

Afgelopen jaar werkten de huisartsen van 'Het Roer Moet Om' hard aan het terugdringen van bureaucratie en het verbeteren van de kwaliteitsbepalingen. In de aanloop naar het VvAA-congres kwamen ook zorgverleners uit andere beroepsgroepen in actie. Deze nieuwe roergangers zetten zich - ondersteund door de huisartsen van Het Roer Moet Om- in om zelf aan het roer te staan van de kwaliteit in de zorg. Gezamenlijk schreven zij het concept-manifest dat zij op het VvAA-congres Zelf aan het Roer op 22 juni 2016 presenteerden. 
Ontstaan manifest
Het afgelopen jaar kwamen de huisartsen van Het Roer Moet Om in actie voor minder regels, meer ruimte voor samenwerking en meer vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners. Met hun actie hebben zij al behoorlijke verbeteringen bereikt. 

In de aanloop naar het VvAA-congres nam een nieuwe lichting roergangers het stokje van hen over. Daarmee wordt de beweging die de huisartsen in gang hebben gezet, verbreed naar andere delen van de zorg. 

Deze nieuwe groep roergangers wil zelf aan het roer staan om samen met de patiënt te bepalen wat goede zorg is. Op het VvAA-congres presenteerden zij daarom een zorgbreed manifest waarin zij oproepen de spreekkamer terug te geven aan de patiënt en de zorgverlener en de regie over de kwaliteit van zorg bij de patiënt en de zorgverlener te leggen. 

Lees meer