Zorgverzekeraars uit de bocht

24-01-2012 Edwin Brugman
 
Het was al vreemd: zorgverzekeraars kondigden in november massaal tariefsverhogingen en dekkingsverlagingen aan voor hun aanvullende tandartsverzekeringen. Hun argument: de door hen zo verfoeide vrije prijsvorming ging door en zou zeker leiden tot forse prijsverhogingen per 1 januari. En als echte verzekeraars anticipeerden zij daar op en verhoogden alvast hun prijzen – per saldo – met tot wel 20 procent. Saillant feit: geen tandarts had toen al de prijzen vastgesteld. Dat kón ook helemaal niet: de NZa publiceerde pas op 13 december 2011 de definitieve lijst met verrichtingen waarvoor de tandartsen – binnen ruim twee weken – moesten zorgdragen voor corresponderende prijzen.
 
Op 2 januari publiceerde VGZ een ‘onderzoek’: de tarieven van de tandartsen zouden enorm zijn gestegen. Kamerleden kondigden Kamervragen aan en op internetfora werden de tandartsen massaal weggezet als graaiers. Sluitstuk van de blijkbaar zorgvuldig door de verzekeraars geplande mediastrategie rondom de vrije tandartsprijzen, was het optreden van de vertegenwoordiger van de verzekeraars die op televisie persisteerde in het als juist bestempelen van de uitkomsten van dit ‘onderzoek’.
 
We weten sinds gisteren écht beter: nota bene de NZa bevestigt het door de NMT en ANT al uitgedragen beeld dat het met die stijgingen wel meevalt. Los van het feit dat oude en nieuwe tarieven vanwege het gebruik van een volledig nieuwe verrichtingenlijst niet gemakkelijk en altijd even goed met elkaar vergelijkbaar zijn, is het beeld dat er sprake is van grote stijgingen volgens de NZa onjuist.
 
De zorgverzekeraars hebben een maatschappelijk relevante rol. In hun marketinguitingen gaan ze daar uitermate zorgvuldig mee om. Maar hier vliegen ze uit de bocht: met onvolledige en onjuiste informatie benaderen ze het grote publiek om via de media een groep medici op een ronduit schandalige manier aan te vallen. En die media besteden daar natuurlijk dankbaar aandacht aan. Tandartsen en hun medewerkers hadden hun handen vol aan het geruststellen van hun patiënten.
 
De zorgverzekeraars hebben hier patiënten opgezet tegen hún zorgverleners. Met als enige doel het behouden van – mogelijk zeer forse – winst voor de eigen organisaties. Een zorgwekkende ontwikkeling die niets meer van doen heeft met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een boete voor dit gedrag zou op zijn plaats zijn, maar vindt waarschijnlijk nergens een juridische basis. Wellicht dan maar eens een onderzoek naar de vraag wat zorgverzekeraars eigenlijk hebben verdiend aan de aanvullende verzekeringen?
 
Patiënten kunnen in elk geval gerust zijn: de tandarts lijkt niet veel duurder te worden. Bron van zorg is alleen die uit de bocht gevlogen zorgverzekeraar. Gelukkig heeft de Tweede Kamer dat inmiddels ook door. Het is voor de patiënt wenselijk dat de aandacht van media en politiek zich eens gaat richten op de veel hogere tarieven die zij zijn gaan rekenen voor een dienst die vrijwel hetzelfde blijkt te kosten.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.