Inloggen

Zorgverzekeraars: geef spreekkamer terug aan patiënt en zorgverlener

Zorgverzekeraars en andere partijen in manifest opgeroepen zich terug te trekken

De spreekkamer is er uitsluitend voor de patiënt en de zorgverlener. Zorgverleners roepen zorgverzekeraars en andere partijen daarom in een manifest op zich per direct terug te trekken uit de spreekkamer. De zorgverleners presenteerden het manifest woensdag tijdens het ledencongres van VvAA, waarbij 117 duizend zorgprofessionals zijn aangesloten. Het manifest is geschreven door bezorgde zorgverleners die zich in aanloop naar het congres hebben verenigd in een nieuwe groep roergangers. Daarmee bouwen zij verder op de door het huisartsenactiecomité ‘Het Roer Moet Om’ ingezette beweging.

Zorgverleners maken zich zorgen over de bemoeienis van diverse partijen bij kwaliteit van de gezondheidszorg. Steeds vaker worden zij gehinderd door de manier waarop de zorg is geregeld. De spreekkamer wordt volgens leden meer en meer bevolkt door ‘derden die menen mee te kunnen praten over de kwaliteit van de zorgverlening’.

De spreekkamer is er echter uitsluitend voor de patiënt en de zorgverlener, zo stellen zorgverleners. Om de inmenging van derden een halt toe te roepen, presenteerden zij woensdag tijdens het ledencongres van VvAA in Maarssen een manifest. Het manifest doet een dringend beroep op onder andere zorgverzekeraars, politiek en toezichthouders:

 • Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener
  De zorg mag niet uitsluitend worden gezien als kostenpost of schadelast. Stop daarom de onnodige sturing door derden. Maak een einde aan afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht waaraan wij zorgverleners moeten voldoen. In de spreekkamer  horen maar twee partijen thuis: de patiënt en de zorgverlener.
 • Geef patiënt en zorgverlener samen de regie over kwaliteit
  Zorgprofessionals en patiënten(organisaties) hebben samen de regie over de kwaliteit van zorg. Zij zijn elkaars natuurlijke bondgenoten en geven samen de behandeling vorm. Zij kunnen zelf afspraken maken over kwaliteit en beheersing van de kosten. Zorg op maat en op de juiste plaats zijn daarbij leidend.
 • Stop onnodige sturing, breng toezicht bij daarvoor toegeruste partijen
  Iedereen op de juiste stoel. Zorgverzekeraars horen niet als eersten verantwoordelijk te zijn voor kwalitatieve sturing en controle. Die rol is weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de wetenschappelijke verenigingen en het Medisch Tuchtcollege. 
 • Stop met de korte, steeds veranderende contracten
  Geef zorgverleners de kans om een langdurige relatie met patiënten op te bouwen. Verstoor de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt niet! Laat patiënten hun behandeling afmaken in een vertrouwde omgeving zonder dat zij zich druk hoeven te maken of deze wel of niet in het verzekeringspakket zit.
 • Maak een einde aan verspillende bureaucratie
  Van afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht wordt niemand beter. Het huidige zorgsysteem - met de focus op kostendaling - leidt tot controle en wantrouwen. Dat kan zo niet langer. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kostenbeheersing op ons. Daarbij stellen wij ons toetsbaar op. 

Brief aan Nederlandse burgers

Nederlandse zorgverleners maken hun zorgen volgende week kenbaar met een brief aan alle Nederlandse burgers met de oproep het manifest te ondertekenen op http://www.vvaa.nl/zelfaanhetroer.
“Het hart van de gezondheidszorg is de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Een patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat een zorgverlener doet wat nodig is. De organisatie van de zorg moet daarom weer volledig in dienst komen te staan van deze relatie. En dat kan, met de hulp alle Nederlanders. Onderteken daarom snel het manifest.” 

Het Roer Moet Om

Het manifest is gepresenteerd op het VvAA-congres waar ‘zelf aan het roer van kwaliteit’ het leidende thema was. Daarmee voortbouwend op een thema dat is geadresseerd door het actiecomité van huisartsen ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO). In april namen drie jonge roergangers uit andere beroepsgroepen het stokje over de initiatiefnemers van HRMO. Daarmee beperkt HRMO zich niet langer tot huisartsenzorg. Inmiddels is de groep roergangers aangegroeid tot meer dan 30 betrokken zorgverleners die meerdere disciplines in de zorg vertegenwoordigen. In de aanloop naar het congres bogen zij zich samen met collega’s over het onderwerp kwaliteit en schreven zij gezamenlijk aan het nu gepresenteerde manifest.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Monique Wesly, senior manager corporate communicatie VvAA. Telefoon 06 4624 7450.