Inloggen

Zo maakt u van uw zorgonderneming een beter werkplek

5 tips van VvAA voor uw zorgonderneming

 1. Gun uw zorgprofessionals de meest ervaren juristen bij tuchtzaken, klachten of Wkkgz-geschillen

  Wist u dat de juristen en advocaten van VvAA Rechtsbijstand de meest ervarenjuristen zijn in klacht-, straf- en tuchtrecht in de zorg? Zij behandelen ongeveer 80% van dit soort zaken in de zorg. U kunt onze juristen bij de eerste de beste uiting van onvrede van een patiënt inschakelen, voor advies tot en met het verweer bij tuchtzaken. U kunt de juristen van VvAA op 3 manieren inschakelen:

  • Via de reguliere VvAA Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
  • Via onze Rechtsbijstandverzekering met alleen dekking voorrechtsbijstand voor Tuchtzaken, klachten of Wkkgz-geschillen.
  • Zonder verzekering, maar rechtstreeks, op basis van uurtarief .

 1. Zorg voor goede ondersteuning bij hacks en cybercrime

  Het laatste wat u wilt is dat uw zorgverleners niet meer bij patiëntgegevens kunnen, doordat uw systemen zijn ‘gegijzeld’ door ransomeware. In Groot Brittannië en de V.S. is een aantal ziekenhuizen en klinieken hier al mee geconfronteerd. Zij konden geen acute zorg meer verlenen omdat hun systemen plat lagen . Het is een kwestie van tijd dat hackers via overtuigende, Nederlandstalige phishingmails op uw medewerkers afsturen. De VvAA Cyber- en datariskverzekering kan u dan helpen.
  Niet alleen krijgt u vooraf een scan van uw beveiliging zodat cybercrime zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, staat er direct een team van experts voor u klaar die u helpen het probleem op te lossen. Bovendien zijn de kosten na diefstal van privacygevoelige gegevens, afpersing, boetes van de autoriteit persoonsgegevens en omzetverlies door cybercrime verzekerd.

Fijne werkplek
Een werkplek waar collega's plezier beleven - Shutterstock

 1. Creëer een stressvrije werkvloer
  Begin 2018 bleek het ziekteverzuim in de zorgsector op hoogste niveau in tien jaar. Stress is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. De meeste stress ontstaat door de emotionele belasting, de disbalans tussen werk-privé en productiedruk. Daarnaast blijkt passend werk, leren en ontwikkelen, trots en waardering, naast het hebben van regelruimte, hoog van invloed op het energieniveau op het werk van uw zorgprofessionals. VvAA kan individuele zorgprofessionals en teams helpen met de zelfcoachingtool GRIP. Met GRIP gaan zij zelf aan de slag om hun energie én effectiviteit te vergroten en hun stress te verlagen.

 1. (Ont)regel uw zorg met de Trechter van Verdunning
  Uw medisch personeel is ongeveer 40% van hun tijd kwijt aan administratie. Tijd die zij vaak liever besteden aan patiënten. Tijd dus om samen met uw artsen, therapeuten en verplegend personeel alle regels, checklists en protocollen tegen het licht te houden. Wat kan er geschrapt? De Trechter van Verdunning helpt u en uw medewerkers kritisch te kijken naar de noodzaak, werking en doelmatigheid van bestaande en nieuwe maatregelen. Bekijk de video of download voor de Trechter van Verdunning en nadere uitleg.

 1. Besteed aandacht aan beter samenwerken
  Goed samenwerken heeft niet alleen te maken met vriendelijk zijn voor elkaar. Het gaat ook over op een respectvolle manier gezamenlijk tot goede resultaten komen. Te vaak wordt de kwaliteit van de samenwerking gemeten aan de manier van communiceren, het karakter van een bepaalde collega of ingebakken gewoonten. Het analyseren en verbeteren van de samenwerking via teamcoaching blijkt vaak een effectievere manier om de samenwerking te verbeteren.Vraag gesprek aan