Inloggen

Zó werkt het Sociaal Domein

Een nieuwe uitgave in de reeks van Zó werkt de zorg

18 november 2021 - Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. 'Zó werkt het sociaal domein', een uitgave van het Platform Zó werkt de Zorg! is een nieuw naslagwerk voor zorgverleners binnen dit domein.

Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) werkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? Hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein?

'Zó werkt het sociaal domein' geeft antwoord op deze vragen met behulp van 39 visualisaties en heldere teksten. Vooral nu in de eerste lijn steeds vaker de samenwerking met het sociaal domein wordt gezocht is dit een handig naslagwerk voor alle zorgverleners die hiermee bezig zijn.

Twee andere nieuwe uitgaven van 'Zó werkt de Zorg!
Recent verschenen nog twee nieuwe uitgaven van het Platform Zó werkt de Zorg: de Gids Geldstromen Palliatieve Zorg en een Quick Guide to Dutch Healthcare. Beide uitgaven zijn gratis te downloaden op de website van het platform. 

Het Platform Zó werkt de zorg wil het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijkere informatie. VvAA is een van de initiatiefnemers en partners van het platform.

Lees meer over Zó werkt de Zorg en de toegang tot boekenspecials via de app voor VvAA-leden.

Zó werkt het Sociaal Domein