Inloggen

Wetsvoorstel BIG-II is van de baan

11 oktober 2019 - Deze week is bekendgemaakt dat er definitief een streep gaat door het wetsvoorstel BIG II. Het wetsvoorstel, waarbij veel verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen stuitte op groot verzet. Wat hield dit voorstel ook alweer in?

Ondanks de ervaring toch extra bijscholing

Met de nieuwe wet wilde minister Bruins twee registers voor verpleegkundigen in het leven roepen, één voor hbo-opgeleiden en één voor verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Daarbij zou voor hbo-verpleegkundigen de nieuwe functie van ‘regieverpleegkundige’ in het leven worden geroepen. Maar een hbo-verpleegkundige die vóór 2012 het diploma had behaald, zou zich voor die functie moeten laten bijscholen. Wat zou betekenen dat al deze ervaren verpleegkundigen, terwijl zij mogelijk al jaren dezelfde werkzaamheden uitvoeren, extra scholing hadden moeten gaan volgen. 

Bestuur beroepsvereniging afgetreden door onrust

Het wetsvoorstel leidde tot veel onrust; de wet zou volgens velen leiden tot verdeeldheid op de werkvloer en verpleegkundigen zouden ermee worden weggejaagd. Verpleegkundigen vreesden zelfs dat zij onder de nieuwe wet hun beroep niet meer konden uitoefenen. Deze onrust leidde in augustus al tot het aftreden van het voltallige bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen.

Nieuwe gesprekken met alle betrokken partijen 

Na deze commotie werd een verkenner aangesteld om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren. Minister Bruins stelt nu dat het gesprek over de ‘functiedifferentiatie’ zich terug dient te verplaatsen naar de verpleegkundigen en de werkgevers. Hiermee sluit hij aan bij de bevindingen van verkenner Alexander Rinnooy Kan. De minister zal op korte termijn vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, beroepsvereniging V&VN en het BIG-II actiecomité om tafel roepen om te bezien hoe zij gezamenlijk verder kunnen.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

VvAA Juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.