Werkgevers zitten sneller vast aan tijdelijk personeel

14 januari 2015 - Werkgevers die liever met tijdelijke arbeidsovereenkomsten werken dan met vaste contracten moeten hun agenda in de gaten houden. Zij mogen niet onbeperkt tijdelijke contracten sluiten. Dat mocht al niet, maar vanaf 1 juli 2015 wijzigt de wet, dan kan er nog minder. Werknemers kunnen zich eerder op een vast dienstverband beroepen. 

In twee jaar maximaal drie contracten 

Na de wetswijziging mogen werkgevers nog maximaal drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten sluiten zonder aan een werknemer vast te zitten. De totale duur van de reeks overeenkomsten mag maximaal twee jaar zijn. 

Tussenpozen tellen ook mee

Maar er verandert nog meer. Als er tot maximaal zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit, telt deze tijd ook mee bij de berekening van de totale duur. Niet als er zes maanden en een dag tussen zit. Dit doorbreekt namelijk de keten van tijdelijke overeenkomsten. 

Automatisch een vast dienstverband 

Bij een vierde opeenvolgend tijdelijk contract ontstaat automatisch een vast dienstverband. Dit gebeurt ook als een werkgever in meer dan twee jaar tijd aansluitend of met tussenpozen van maximaal zes maanden enkele tijdelijke overeenkomsten sluit. 

Vast contract voorkomen 

Werkgevers die niet aan hun medewerkers willen vast zitten moeten goed opletten. Dat kan bijvoorbeeld door goed te agenderen. VvAA Juridisch advies en rechtsbijstand kan u adviseren. 
 

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.