Werkgever moet afgetopt pensioen compenseren

4 februari 2015 - Werknemers kunnen over het salaris boven de € 100.000,- bruto vanaf begin dit jaar geen pensioen meer opbouwen. Werkgevers hoeven daardoor minder premie te betalen en compenseren werknemers daarvoor. Behalve in de medische sector, zo lijkt het. Tip: onderneem gezamenlijk actie en claim compensatie. VvAA kan u adviseren.

Maatregel Witteveen

Per 1 januari 2015 is de maatregel Witteveen van kracht. Hierdoor wordt pensioenopbouw over het salaris boven € 100.000,- bruto niet langer fiscaal aftrekbaar. 

Compensatie door werkgever

De aftopping van de pensioenopbouw brengt met zich mee dat er door werkgevers minder premie hoeft te worden afgedragen. Dit financiële voordeel wordt in de marktsector vaak gebruikt om werknemers te compenseren. Binnen de medische sector blijkt die compensatiebereidheid bij werkgevers veel minder groot. De vraag is of niet-compenseren, juridisch gezien, terecht is. 

Landelijk overleg over compensatie

Binnen de medische sector zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties nog volop in gesprek over de compensatie van werknemers. Zo willen ze voor alle medisch specialisten in dienstverband een oplossing bereiken. De uitkomst van de gesprekken wordt door VvAA op de voet gevolgd. Daarnaast wordt door de juristen van VvAA onderzocht of nu al individuele acties gestart moeten worden.
 

Claim neerleggen bij werkgever 

Veel leden van VVAA worden geconfronteerd met de aftopping van hun pensioenopbouw. VvAA Juridisch advies en rechtsbijstand adviseert deze leden zoveel mogelijk met collega’s samen de kwestie bij hun werkgever onder de aandacht te brengen, en via een aangetekende brief een claim bij hun werkgever neer te leggen.
 

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.