Hoe handelt u bij minderjarige patiënten? Een wegwijzer

17-07-2013 Annemarie Smilde, senior specialist Recht in de gezondheidszorg

In de top-10 van meestgestelde vragen aan VvAA rechtsbijstand komen de behandeling van minderjarige patiënten en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten, steevast aan bod. Alle zorgprofessionals, met uitzondering van geriaters en verpleeghuisartsen, kunnen hier mee te maken krijgen. Vooral bij kinderen uit gebroken gezinnen bestaat het risico dat behandelaars struikelen over de regelgeving en zelfs in een procedure bij het tuchtcollege verzeild raken.

De tuchtrechtspraak van de afgelopen twee jaar laat zien dat vooral huisartsen en gezondheidszorgpsychologen relatief vaak te maken krijgen met klachten over schending van de rechten van ouders of het kind.

Op de hoogte van regelgeving

In hoeverre moet u zich bij een behandeling van een minderjarige patiënt verdiepen in de wet- en regelgeving? Tuchtcolleges kijken er niet raar van op als u bij een jurist te rade gaat, maar dit is geen verplichting. Wel nemen colleges aan dat u bekend bent met de voor uw praktijk relevante regelgeving. Deze kunt u vinden op de site van uw beroepsorganisatie.

Hier staan wetgeving, voorzien van een toelichting en uitgewerkt in richtlijnen en beroeps- en gedragscodes. Die ondersteunen u in het nemen van de juiste beslissing, zoals de KNMG-wegwijzer Dubbele toestemming gezagdragende ouders voor behandeling van minderjarige kinderen uit 2011. Ook vindt u op de websites van beroepsorganisaties tuchtrechtuitspraken over de toepassing van regelgeving.

Soms trekken beroepsorganisaties samen op om de praktijk voor u werkbaar te maken. Zo werden juni dit jaar modelsamenwerkingsafspraken gemaakt met als doel de informatieverstrekking rond een melding van (een vermoeden van) kindermishandeling zorgvuldig te laten verlopen. Een mooi resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de KNMG, de Vereniging Vertrouwensartsen en GGZ Nederland met instanties uit de Jeugdzorg.

De totstandkoming van deze afspraken valt samen met de vanaf 1 juli geldende Wet verplichte meldcode huiselijk geweld, die alle zelfstandige beroepsbeoefenaren en zorginstellingen verplicht volgens een stappenplan (meldcode) te werken bij het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Advies van VvAA rechtsbijstand

Wat kan VvAA rechtsbijstand voor u als zorgprofessional betekenen bij de toepassing van de regelgeving over minderjarige patiënten in uw dagelijkse praktijk?

Leden van VvAA kunnen bij VvAA rechtsbijstand terecht voor advies over hun positie. Daarnaast verzorgen we op verzoek nascholing over dit onderwerp. We werken en denken graag mee over het uitwerken van praktische richtsnoeren voor de praktijk, zoals de in 2012 verschenen ouderschapswijzer, op te vragen bij www.jajz.nl (JuridischAdviesJeugdzorg.nl).

Annemarie Smilde | VvAAAuteur Annemarie Smilde is senior specialist Recht in de gezondheidszorg bij VvAA rechtsbijstand.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: