Pensioenversobering. Wat betekent dat voor u en uw nabestaanden?

25-06-2014 Joan Versluijs, manager Expiraties, Financiële Planning & Fiscaal Advies

Vanaf 2015 worden de opbouwpercentages voor pensioenen verlaagd. Het inkomen waarover u fiscaal aftrekbaar pensioen kunt opbouwen wordt gemaximeerd op € 100.000. Dit kan inhouden dat u minder ouderdomspensioen opbouwt, maar ook dat uw nabestaanden er na uw overlijden financieel harder op achteruit gaan dan voorheen.

Wat bekent dit concreet in uw situatie? En is het noodzakelijk om maatregelen te treffen? Joan Versluijs van VvAA geeft antwoord.

Versobering pensioenopbouw

Met ingang van 1 januari 2015 gaan de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen omlaag. Hierdoor bouwt u in 40 jaar tijd minder pensioen op dan nu het geval is. De grens van het inkomen waarover u maximaal fiscaal aftrekbaar pensioen kunt opbouwen is gesteld op € 100.000. Uw werkgever maximeert het pensioengevend salaris dus op € 100.000. Wilt u dit ondervangen door een storting in een lijfrente, dan moeten we u teleurstellen: ook deze grondslag is afgetopt op € 100.000.

Gevolgen voor opbouw nabestaandenpensioen

Een lagere ouderdomspensioenopbouw betekent tevens dat u minder nabestaandenpensioen opbouwt. Het nabestaandenpensioen bedraagt over het algemeen 70 procent van het ouderdomspensioen: hoe hoger het bedrag is dat u aan ouderdomspensioen opbouwt hoe meer nabestaandenpensioen uw partner krijgt na uw overlijden.

Inkomensachteruitgang partner opvangen

Uiteraard zijn er allerlei manieren denkbaar om het tekort aan pensioenopbouw en de inkomensachteruitgang van uw partner na uw overlijden op te vangen. Maar voordat u hiertoe overgaat, moet u weten

  • welke regelingen op u van toepassing zijn;
  • of u daadwerkelijk een tekort heeft waardoor u maatregelen dient te treffen;
  • welke maatregelen voor u het meest geschikt zijn.

Meer informatie

Adviseur Joan Versluijs VvAA Joan Versluijs is manager Expiraties, Financiële Planning en Fiscaal Advies bij VvAA. Wilt u meer informatie over uw situatie bij overlijden? Neem contact op via 030 247 4878 of via fp@vvaa.nl.Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: