Inloggen

Waarom u straks blij bent met uw financieel adviseur

Steeds meer artsen regelen geld voor later. Zeker sinds de pensioenregels in 2015 zijn versoberd. Uit recent onderzoek onder 508 leden van VvAA blijkt kunnen we voorzichtig opmaken dan ook dat zo’n 40% van onze leden gelukkig al iets heeft geregeld. Maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat artsen het liever zelf uitzoeken. Maar of dat altijd even verstandig is…

Veruit het belangrijkste argument voor het inschakelen van een adviseur is dat u uw geld effectiever aan het werk zet. Uit onderzoek van Vanguard uit 2016 blijkt bijvoorbeeld dat advies van een financieel adviseur potentieel 3% extra rendement kan opleveren. Met de nodige slagen om de arm uiteraard, omdat elke klantsituatie immers uniek is. Maar toch, best een interessant gegeven.

Het belang van extra rendement

We hebben het hier dus over een potentieel van 3% extra rendement. Of u dat gaat halen is altijd nog maar de vraag. Maar ik wil u graag even laten zien wat zo’n verschil doet met uw vermogen. Ik doe dat met een volkomen fictief voorbeeld.

Een voorbeeld

Stel dat u extra vermogen wilt opbouwen voor uw pensioen. U start met een inleg van € 10.000. Daarna legt u 20 jaar lang elke maand € 1.000,- in. Laten we er vanuit gaan dat u zonder financieel adviseur een rendement van 4% haalt. Met iedere procentpunt extra rendement dat u door het financieel advies maakt, stijgt uw rendement aanzienlijk:


De verklaring: betere producten en minder emotie

De onderzoekers stellen dat de helft van die 3% potentiële extra groei komt door de juiste keuzes bij de start, bijvoorbeeld door te kiezen voor een goed beleggingsproduct met lage kosten. De andere helft komt doordat u door het advies minder handelt op basis van emotie. Klanten die een financieel adviseur hebben ingeschakeld laten zich minder gek maken door de beurs en houden zich beter aan hun plan.

U gaat efficiënter met uw geld om

Recenter onderzoek van Brand New Day (2018) laat ook zien dat klanten met een financieel adviseur veel gerichter naar een doelkapitaal toewerken. Interessant is ook dat mensen zonder adviseur al snel te veel geld opzij zetten voor hun doel. De mensen mét een financieel adviseur leggen een minder groot deel van hun inkomen in om hun doel te bereiken. En dat is natuurlijk fijn, want u leeft ook nu.

Nieuwe denkrichtingen en focus

Vanuit mijn eigen ervaring als financieel planner weet ik bovendien dat ik vaak nieuwe denkrichtingen en oplossingen kan aandragen. Richtingen waar u nog niet eerder aan had gedacht. Ook dat kan het rendement op uw vermogen zomaar vergroten. Bovendien brengt financieel plan focus aan in de manier waarop u uw vermogen wilt laten groeien. U wordt een serieuzere gesprekspartner voor uw vermogensbeheerder of accountant.

Tijd voor actie

Er is veel aan te merken op de beide onderzoeken die ik aanhaal. Toch laten ze zien dat het loont om uw kop niet in het zand te steken voor financieel advies. U handelt minder impulsief en uw vermogen groeit vast efficiënter dan dat van uw collega’s die geen financieel adviseur inschakelen.

Hebt u een financieel adviseur nodig?

Doe voor de grap eens de Pensioencheck. Dan ontdekt u in 2 minuten hoeveel uw geld u straks nodig hebt volgens de geldende norm. Op basis daarvan kunt u eens overwegen om eens contact op te nemen met een financieel adviseur.

Het zou zomaar eens een van uw betere investeringen kunnen zijn.
Elma van Vulpen
Financieel adviseur VvAA

Heeft u vragen?

Neem op kantoordagen tussen 9:00 en 17:00 telefonisch contact op met een van onze adviseurs. Of stuur uw bericht.