Inloggen

VvAA zet berichtgeving over verloskundigen recht

28 augustus 2018 - Begin augustus berichtte het Financieele Dagblad dat “verloskundigen zich bijna niet meer kunnen verzekeren voor het risico financieel aansprakelijk te worden gesteld bij een medische fout”. Ook zouden volgens het FD de verzekeringspremies van een aansprakelijkheidsverzekering inmiddels oplopen tot “duizenden euro’s”. 

Goed en betaalbaar geregeld

Duizenden verloskundigen zijn bij VvAA verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Daar betalen zij geen duizenden euro’s, maar zo’n € 500,- per jaar voor. Directeur VvAA Groep, Kees Brouwer: “Als collectief van en voor zorgverleners is het deel van onze missie om zaken als beroepsaansprakelijkheid, goed en betaalbaar te regelen. Voor verloskundigen én andere zorgverleners. Dat doen wij in hun belang, maar óók in het belang van patiënten die moeten kunnen rekenen op onbezorgde zorgverleners en een vergoeding die recht doet aan de situatie, in het geval van een incident.”

VvAA voelde zich dan ook geroepen actie te ondernemen om onduidelijkheid en eventuele zorgen bij verloskundigen én patiënten weg te nemen. Middels direct contact met het Financieele Dagblad en een persbericht werd het geschetste beeld, recht gezet. Ook werd geschakeld met de beroepsvereniging KNOV, waarmee we een goede relatie onderhouden. Zij gaven aan de berichten evenmin te herkennen. 

4 claims per jaar bij VvAA

En nu we stil staan bij beroepsaansprakelijkheid: hoe zit het met het aantal claims dat wordt ingediend tegen verloskundigen? Dat is relatief laag; gemiddeld vier per jaar die bij VvAA binnenkomen met betrekking tot verloskundigen. Echter, áls er een claim wordt ingediend, kan deze, bijvoorbeeld in geval van blijvend ernstig letsel van een kind, torenhoog zijn. Op langere termijn kunnen één of meerdere grotere schades de premieontwikkeling dan ook beïnvloeden. Juist dat aspect maakt het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid voor zorgverleners een specialistische activiteit die de nodige expertise en een lange termijn focus vereist. VvAA beschikt over die jarenlange ervaring en is, als collectief van en voor zorgverleners, niet primair geïnteresseerd in winst maar in het duurzaam beheersbaar en betaalbaar houden van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor onze leden. 

Hogere claims

Tot slot zien we dat de hoogte van de claims, net als in andere (para)medische beroepsgroepen, in de loop der jaren stijgt. Daaraan ligt een combinatie van factoren ten grondslag, waaronder verschraling van het sociale vangnet, waardoor een gedupeerde minder aanspraak kan maken op vergoedingen/regelingen van overheidswege en een hogere claim indient bij de verzekeraar. Juist daarom blijft het belangrijk dat een verloskundige zich, nu en in de toekomst kan blijven verzekeren, tegen een betaalbare premie. En gelukkig kan dat ook. Voor meer informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kijk hier