Inloggen

Onderzoek naar effect gewijzigd evenwicht in zorglandschap

Wat merkt u ervan in de dagelijkse praktijk?

6 mei 2021 -  Welk effect heeft het gewijzigde evenwicht in het zorglandschap op de wijze waarop zorgverleners zich organiseren en hun vak kunnen uitoefenen? Dit achterhaalt VvAA via een brede verkenning onder zes beroepsgroepen. De eerste gesprekssessies zijn al geweest: in mei is het de beurt aan tandartsen en fysiotherapeuten.

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder zorgverleners onderzoekt VvAA wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen als schaalvergroting, ketenvorming en de opkomst van investeerders met privaat vermogen.

Welke invloed heeft dit op de wijze hoe zorgverleners zich organiseren? En op de zorgverlening op basis van vakmanschap, vertrouwen en bezieling?

Online gesprekssessies

Zorgverleners die werkzaam zijn als fysiotherapeut of tandarts kunnen zich nog aanmelden voor de online gesprekssessies, respectievelijk op 26 en 27 mei 2021, van 19:30 uur tot 21:30 uur. De Stichting Beroepseer voert het onderzoek in opdracht van VvAA uit. In april vonden al gesprekssessies plaats voor de huisarts, psycholoog/psychotherapeut, medisch specialist en apotheker.

Vertrouwen, waardering en vakmanschap

Miriam Stoks, bestuurslid VvAA: “Voor VvAA staat voorop dat zorgverleners hun vak bezield moeten kunnen uitoefenen in die vorm die bij hen past. Wat zijn hun ervaringen met de actuele ontwikkelingen in de zorg, wat gaat er goed en welke belemmeringen ondervinden ze? Een breed debat waarin het draait om de vraag hoe onze zorg duurzaam en efficiënt kan worden georganiseerd, zonder dat daarbij de bezieling van zorgverleners of de menselijke maat in het geding komen. Een debat waarin het belang van vertrouwen, waardering en vakmanschap centraal staat.”

Samenwerking met Stichting Beroepseer

Om goed invulling te kunnen geven aan het onderzoek naar het veranderende evenwicht in het zorgveld en het effect op de dagelijkse praktijk van onze leden, werkt VvAA samen met kennis- en onderzoekspartner Stichting Beroepseer. Dit doen we vanuit onze gezamenlijke visie dat de zorgsector duurzaam en efficiënt kan worden ingericht waarin vertrouwen, vakmanschap en bezieling van zorgverleners behouden blijft.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek  

We starten deze brede verkenning met een kwalitatief onderzoek. Stichting Beroepseer brengt via online gesprekssessies aan de hand van stellingen, het perspectief van zorgverleners uit zes verschillende beroepsgroepen (fysiotherapeuten, tandartsen, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten en apothekers) in kaart.

De bevindingen uit deze gespreksessies vormen mede de basis voor het kwantitatieve onderzoek (enquête) onder alle VvAA-leden dat hierop volgt.

Ten slotte betrekken we ook zorgwetenschappers en experts uit het zorgveld bij deze brede dialoog over het veranderende evenwicht in het zorglandschap. Eind juni publiceren we de eindresultaten. 

Aanmelden online gesprekssessies

Wilt u uw ervaringen delen? Fysiotherapeuten en tandartsen kunnen nog deelnemen aan online gesprekssessies.

Meld u aan