Inloggen

VvAA start onderzoek naar effect gewijzigd evenwicht in zorglandschap op dagelijkse praktijk zorgverleners

25 maart 2021 -  VvAA start een brede verkenning naar het effect van het gewijzigde evenwicht in het zorglandschap op de wijze waarop zorgverleners zich kunnen organiseren en hun vak kunnen uitoefenen.

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder zorgverleners in zes beroepsgroepen wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen als schaalvergroting, ketenvorming en de opkomst van investeerders met privaat vermogen. Daarbij gaat het om de gevolgen voor de wijze waarop zorgverleners zich kunnen organiseren maar ook om de gevolgen voor hun zorgverlening op basis van vakmanschap, vertrouwen en bezieling.

Online gesprekssesies

Zorgverleners die werkzaam zijn als huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of psychotherapeut, tandarts, medisch specialist of apotheker kunnen zich tot 12 april aanmelden voor de online gesprekssessies uitgevoerd door de onderzoekers van de Stichting Beroepseer. Deze sessies vinden per beroepsgroep plaats van 19.30 uur – 21.30 uur tussen 19 en 28 april 2021. 

Achtergrond

De afgelopen jaren zien we diverse ontwikkelingen in het zorglandschap zoals schaalvergroting, ketenvorming en de opkomst van private investeerders. VvAA wil onderzoeken hoe deze ontwikkelingen de wijze waarop zorgverleners zich kunnen organiseren en hun vak kunnen uitoefenen, hebben beïnvloed.

Miriam Stoks, bestuurslid VvAA: “Voor VvAA staat voorop dat zorgverleners hun vak bezield moeten kunnen uitoefenen in die vorm die bij hen past. Wat zijn hun ervaringen met de actuele ontwikkelingen in de zorg, wat gaat er goed en welke belemmeringen ondervinden ze? Een breed debat waarin het draait om de vraag hoe onze zorg duurzaam en efficiënt kan worden georganiseerd, zonder dat daarbij de bezieling van zorgverleners of de menselijke maat in het geding komen. Een debat waarin het belang van vertrouwen, waardering en vakmanschap centraal staat.”

Samenwerking met Stichting Beroepseer

Om goed invulling te kunnen geven aan het onderzoek naar het veranderende evenwicht in het zorgveld en het effect op de dagelijkse praktijk van onze leden, zijn we een samenwerking gestart met kennis- en onderzoekspartner Stichting Beroepseer. Dit doen we vanuit onze gezamenlijke visie dat de zorgsector duurzaam en efficiënt kan worden ingericht waarin vertrouwen, vakmanschap en bezieling van zorgverleners behouden blijft.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek  

We starten deze brede verkenning met een kwalitatief onderzoek. Stichting Beroepseer brengt via online gesprekssessies aan de hand van stellingen, het perspectief van zorgverleners uit zes verschillende beroepsgroepen fysiotherapeuten, tandartsen, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten en apothekers (focusgroepen) in kaart. De bevindingen uit deze gespreksessies vormen mede de basis voor het kwantitatieve onderzoek (enquête) onder alle VvAA-leden dat volgt in mei.
Ten slotte betrekken we ook zorgwetenschappers en experts uit het zorgveld bij deze brede dialoog over het veranderende evenwicht in het zorglandschap. Eind juni publiceren we de eindresultaten van deze onderzoeken. 

Aanmelden online gesprekssessies

Wilt u uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een van de online gesprekssessies voor de beroepsgroepen huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of psychotherapeut, tandarts, medisch specialist of apotheker.

Meld u aan