Inloggen

VvAA Levensverzekeringen N.V. scoort hoog in activering nazorg beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen zijn complexe producten en kennen geen gegarandeerde opbrengst. VvAA vindt het essentieel dat zij haar leden tijdig en correct informeert over de ontwikkelingen binnen hun polis en de verwachte verzekeringsopbrengsten. Is het (bestedings)doel gewijzigd en past de verzekering nog steeds bij uw huidige wensen en behoeften?

VvAA zet zich al jaren in om samen met u vast te stellen of uw beleggingsverzekering nog een passend product is. U mag uiteraard het beste (advies) van ons verwachten. Graag grijpen wij de meest recente rapportage van de AFM aan om u hierover te informeren.

Verzekeraars moeten klanten met een beleggingsverzekering wettelijk activeren
‘Activeren’ betekent dat verzekeraars hun klanten met een beleggingsverzekering actief aanzetten om inzicht te krijgen in de financiële situatie van hun polis en hen hierbij ondersteunen. Het doel hiervan is dat zij een weloverwogen keuze kunnen maken om hun beleggingsverzekering voort te zetten, te wijzigen of stop te zetten.

AFM-controle pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen VvAA
VvAA Levensverzekeringen N.V. (hierna: VvAA) moest wettelijk haar klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering eind 2016 geactiveerd hebben. De mate waarin VvAA hierin geslaagd is, heet ‘activeringsscore’. In 2017 controleerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit en op 20 december 2017 publiceerde de AFM de conclusie van deze controle ‘activeren pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen’.

Activering overige beleggingsverzekeringen
De klanten met een beleggingsverzekering met overige doelstellingen moest VvAA wettelijk per eind 2017 geactiveerd hebben.

AFM-activeringsscores per 31 december 2016
De AFM-activeringsscores hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen en beleggingsverzekeringen met een overige doelstelling van VvAA per 31 december 2016 zijn: 
Beleggingsverzekeringcategorie Onderverdeling Activerings-%

Hypotheekgebonden

n.v.t. 100%

Pensioengebonden

Zeer kwetsbaar 100%

Pensioengebonden

Kwetsbaar 100%

Pensioengebonden

Minder kwetsbaar 100%

Overige

Kwetsbaar 100%

Overige

Minder kwetsbaar 100%