Inloggen

VvAA pleit voor duidelijkheid hoogte ww-premie Wab

In gesprek met de Belastingdienst over lagere of hoge premie voor werkgevers

26 februari 2020 - De op 1 januari in werking getreden Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kent een lage ww-premie (voor ‘vaste arbeid’) en een vijf procent hogere premie (voor ‘flexibele arbeid’). De wettekst en de uitleg daarvan geven echter onvoldoende houvast in situaties waarin het salaris (mede) wordt gebaseerd op de door de werknemer gerealiseerde omzet. Zijn werkgevers dan de lagere of de hoge premie verschuldigd? VvAA zat onlangs aan tafel met een vertegenwoordiging van de Belastingdienst met als doel een einde te maken aan deze onzekerheid.  

Omzetafhankelijke beloning in combinatie met een vast contract is een gebruikelijke situatie, bijvoorbeeld in de paramedisch eerstelijn. De onzekerheid dat de werkgever later mogelijk fors moet bijbetalen, leidt echter tot een onwenselijke situatie. Daarom zocht VvAA in november 2019 contact met de Belastingdienst. In een goede, inhoudelijke bijeenkomst afgelopen woensdag 19 februari, maakten wij onze zorgen nogmaals kenbaar.

Landelijk standpunt

We spraken over de problematiek, de onwenselijkheid van de situatie en de urgentie. Ook gaven wij aan hoe VvAA-werkgeverszaken de verloning nu inricht. En dat wij daarbij uitgaan van de lagere ww-premie, omdat dit naar onze mening binnen het doel van de nieuwe wetgeving past. De fiscus herkende dit op bemoedigende wijze en toonde bereidheid om een landelijk standpunt in te nemen.

Vinger aan de pols

Wanneer de Belastingdienst de gevraagde duidelijkheid verschaft en of onze zienswijze ook daadwerkelijk wordt gevolgd, is vooralsnog helaas niet duidelijk. We houden een heel directe vinger aan de pols en laten het direct horen zodra er nieuws te melden is. Onze besprekingen met de Belastingdienst stemmen we onder meer af met KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten.  

financieel plan

Meer informatie

> belangrijkste wijzigingen Wab


VvAA werkgeverszaken

De salarisspecialisten paramedici van VvAA werkgeverszaken bereikt u op ma t/m vr van 8:00 tot 17:30 uur via:

  • telefoonnummer 030 686 64 35
  • e-mailadres wab@vvaa.nl