Inloggen

VvAA in top-3 klanttevredenheidsonderzoek Verbond van Verzekeren

Utrecht, 15 november 2018  VvAA-leden waarderen VvAA’s dienstverlening van hun VvAA-levensverzekering gemiddeld met een 7,35. Leden met een VvAA-schadeverzekering waarderen hun dienstverlening gemiddeld met een 7,85. Dat blijkt uit het onderzoek VerzekeraarsInBeeld 2018 dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars werd uitgevoerd onder 49 schade- en/of levensverzekeraars. VvAA is de enige partij die, net als voorgaande jaren, met beide verzekeringen in de top 3 staat. Dit past in VvAA’s ambitie om als collectief haar leden integraal optimaal te ontzorgen.

Het onderzoek, waaraan ruim 10.000 respondenten deelnamen, geeft de scores weer die klanten aan hun eigen verzekeraar geven aan zes aspecten van klantbediening: klantgerichtheid, deskundigheid, contact, duidelijkheid, vertrouwen en tevredenheid. Voor het eerst werden de scores van schade- en levensverzekeraars in aparte ranglijsten gepresenteerd.

Onbezorgde zorgverleners

Ledenorganisatie VvAA wil als stem en steun van, voor en namens de ruim 123.000 leden van haar collectief, Nederland onbezorgde zorgverleners geven. Dat haar leden de klantbediening van de bedrijfsonderdelen VvAA-schade- en levensverzekeringen beide een hogere waardering geven in 2018 dan in 2017, is een nieuwe stap in het blijven waarmaken van deze ambitie. De waardering voor de dienstverlening van VvAA-levensverzekeringen steeg van 7,33 in 2017 naar 7,35 in 2018. Bij VvAA-schadeverzekeringen steeg de waardering van 7,84 in 2017 naar 7,85.

Bevestiging voor inspanningen, richting voor verbetering

De onderzoeksuitkomsten en de open klantfeedback, die ook werd gedeeld, bevestigen dat VvAA erin slaagt de verwachtingen van haar leden steeds beter waar te maken en geven tevens richting voor verbetering. Zo gaven leden VvAA-schadeverzekeringen een hogere waardering voor klantgerichtheid en vertrouwen, waarmee zij zelfs op de tweede plaats stond van alle 49 deelnemende verzekeraars. VvAA-levensverzekeringen werd door haar leden hoger gewaardeerd op klantgerichtheid en duidelijkheid. Komende maanden wordt ingezet op verbetering van het onderdeel deskundigheid bij haar schadeverzekeringen (scores: 7,75 in 2017; 7,7 in 2018), het onderdeel vertrouwen bij levensverzekeringen (scores: 7,39 in 2017; 7,3 in 2018) en op de algemene tevredenheid.

Kwaliteitsverbetering samen met leden

Marcel Weijman, manager VvAA Schadeservice, en Charles van Hooijdonk, manager VvAA Leven en Expiraties over de onderzoeksuitkomsten: “Dat VvAA als enige met beide labels in de top-3 staat, laat zien dat we erin slagen om onze leden structureel te bedienen op het hoge niveau dat zij van ons verwachten. We leren van de feedback van onze leden en werken daar gericht aan door onze processen te verbeteren. Ook begeleiden en inspireren we onze ledenadviseurs om onze leden steeds beter te bedienen door zichzelf continu te ontwikkelen in het vergroten van hun inzicht in wat onze leden belangrijk vinden en nodig hebben, in hun communicatieve vaardigheden en deskundigheid en door actief van elkaar te leren. Dit kan alleen als onze leden ons actief blijven aangeven hoe wij hen beter kunnen ontzorgen. Wij zijn onze leden, die deelnamen aan het onderzoek, dan ook zeer dankbaar.”

Lees hier:

Voor meer informatie over de onderzoeksresultaten kunt u contact opnemen met onze ledenadviseurs:

Charles van Hooijdonk, manager VvAA Levensverzekeringen en Expiraties via 06 – 114 792 36 of charles.van.hooijdonk@vvaa.nl
Marcel Weijman, manager VvAA Schadeverzekeringen via 06 - 507 423 37 of marcel.weijman@vvaa.nl
en Stefan Veldkamp, kwaliteitsfunctionaris  via 06 – 228 815 36 en stefan.veldkamp@vvaa.nl.