Inloggen

VvAA herkent beeld van dreigende onverzekerbaarheid beroepsaansprakelijkheid verloskundigen niet

Utrecht, 2 augustus 2018 VvAA, ledencollectief voor ruim 123.000 zorgverleners, herkent het beeld van ‘dreigende onverzekerbaarheid van verloskundigen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid’, zoals eerder geschetst door Adfiz en NVGA, niet. Een gemiddelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost een zelfstandige verloskundige ongeveer € 500,- per jaar bij VvAA. Net als andere zorgverleners, waaronder huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, is en blijft een groot deel van de verloskundigen verzekerd voor dit risico bij VvAA.

Duurzaam beheersbaar in het belang van de maatschappij

Als collectief van en voor zorgverleners, ondersteunt VvAA haar leden met maatwerk producten en diensten en stelt zij issues aan de orde die de uitoefening van hun vak in de weg staan, zoals de toenemende regeldruk. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vormt een belangrijk aspect van het ‘ontzorgen’ van zorgverleners. Kees Brouwer, directeur VvAA Groep B.V.: “Het is onderdeel van onze missie om zaken als beroepsaansprakelijkheid goed te regelen. Voor verloskundigen én andere zorgverleners. Dat doen wij in hun belang, maar óók in het belang van de maatschappij die moet kunnen rekenen op onbezorgde zorgverleners en een vergoeding die recht doet aan de situatie, in het geval van een incident.”

Complexe activiteit

Het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid is een complexe activiteit. Samen met haar leden heeft VvAA hier al meer dan 50 jaar expertise in opgebouwd. Brouwer: “Als collectief van en voor zorgverlenend Nederland hebben wij inzicht in de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, beschikken we over de benodigde specifieke expertise en investeren we, samen met onze leden, in preventie. Doordat we dit binnen ons collectief, met elkaar regelen, blijft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering duurzaam beheersbaar en betaalbaar,” aldus Brouwer.

Gemiddeld 4 claims per jaar

Het aantal claims dat tegen verloskundigen bij VvAA wordt ingediend, is relatief laag; gemiddeld 4 per jaar. Wél kan de hoogte van een claim, bijvoorbeeld in geval van blijvend ernstig letsel van een kind, torenhoog zijn. VvAA signaleert ook dat de hoogte van de claims in de loop der jaren, net als in andere (para)medische beroepsgroepen, stijgt. Daaraan ligt een combinatie van factoren ten grondslag, waaronder verschraling van het sociale vangnet, waardoor een gedupeerde minder aanspraak kan maken op vergoedingen/regelingen van overheidswege en een hogere claim indient bij de verzekeraar.

Over VvAA

Als collectief voor ruim 123.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 opgericht door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 120.000 leden. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door zorgverleners
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Monique Wesly, woordvoerder VvAA, via 06 46 24 74 50 of monique.wesly@vvaa.nl

Uw beroepsaansprakelijkheid goed geregeld als verloskundige

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen is in nauw overleg met verloskundigen ontwikkeld. Deze sluit daarom naadloos aan op de ontwikkelingen in uw vakgebied.

Lees meer