VvAA-forum stopt per 15 december 2016

16-11-2016 - Het online VvAA-forum gaat per 15 december 2016 de deuren sluiten. 

Het VvAA-forum is in 2015 gestart als een interactieve plek op de website van VvAA
waar mensen elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en om raad kunnen vragen. We zien echter dat er onvoldoende mensen actief gebruik maken van het forum. Mensen kiezen vaker andere kanalen, waaronder social media en de website, om online met elkaar en met VvAA in gesprek te gaan. 

We hebben daarom besloten het forum als apart platform stop te zetten per 15 december 2016. Op dit moment onderzoeken wij of we de interactiemogelijkheden binnen de website verder kunnen uitbreiden. 

Informatie

Bent u op zoek naar informatie over specifieke onderwerpen die in het forum aan bod kwamen? Kijk voor algemene informatie over deze onderwerpen op de volgende pagina's:
Twee tekstballonnetjes

Vragen

Hebt u vragen over het VvAA-forum? Mail uw vraag naar forum@vvaa.nl