Inloggen

Aansprakelijkheid bij zorghulp aanbieden/aannemen

26 maart 2020 - Hoe zit het met aansprakelijkheid wanneer een zorgverlener herintreedt, of een student of gepensioneerde zorgverlener zich aanbiedt om te helpen in tijden van drukte?

Wij ontvangen veel vragen van zorgverleners die willen herintreden om hulp te bieden bij de bestrijding van COVID-19. Zij vragen zich af hoe het dan zit met hun aansprakelijkheid. Herintreders die bij VvAA verzekerd waren, geven we weer verzekeringsdekking, bijvoorbeeld de gepensioneerde huisarts die weer gaat helpen in zijn oude praktijk. Maar ook de praktijken, instellingen of huisartsenposten die een VvAA aansprakelijkheidsverzekering hebben, kunnen deze extra zorgverleners of studenten inschakelen.

Wij geven verzekeringsdekking voor de extra ingeschakelde hulp tijdens deze crisis.
Voor studenten geldt ook dat zij voor hun aansprakelijkheid onder de dekking van de VvAA aansprakelijkheidsverzekering vallen als zij worden ingezet bij een instelling of praktijk die bij VvAA verzekerd is. Als studenten worden ingezet in een ziekenhuis, vallen ze onder de dekking van de ziekenhuisverzekering. Studenten hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun aansprakelijkheid. De vragen over dit onderwerp hebben wij voor u op een rij gezet.

Vragen over aansprakelijkheid bij inzet zorgverleners

1. Ik ben gepensioneerd huisarts en ik wil weer aan de slag om te helpen tijdens COVID-19, hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Was u verzekerd bij VvAA voor uw pensionering? Dan geven wij u nu ook verzekeringsdekking mocht u aansprakelijk gesteld worden n.a.v. werkzaamheden die u nu verricht als gepensioneerd huisarts in het kader van de COVID-19 (Corona). Dat is dezelfde verzekeringsdekking die u had toen u nog praktiserend huisarts was.

2. Onze huisartsenpost (HAP) wil graag studenten en co-assistenten inzetten om te helpen tijdens COVID-19 (Corona), hoe zit het dan met de eventuele aansprakelijkheid van de HAP?

25 maart 2020 - Als de huisartsenpost een aansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan vallen ook de ingezette medisch studenten onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. En zo ook de co-assistenten die onder uw verantwoordelijkheid en op uw aanwijzingen de werkzaamheden verrichten en die in het kader van de noodsituatie extra inspringen op uw HAP.

3. Onze zorginstelling wil graag studenten en herintreders inzetten om te helpen, hoe zit het dan met onze eventuele aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Als de zorginstelling een aansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA dan vallen ook de studenten en/of herintreders onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij gaat het om de extra mensen die onder uw verantwoordelijkheid en op uw aanwijzingen de werkzaamheden verrichten in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19 (Corona).

4. Ik werk normaal in een eerstelijnspraktijk, maar ik wil bijspringen in het ziekenhuis, hoe zit het dan met mijn eventuele aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - De verzekering die u hebt bij VvAA geeft verzekeringsdekking voor uw eerstelijns werkzaamheden, voor ziekenhuizen geldt wat anders. Ziekenhuizen hebben een centrale aansprakelijkheidsdekking. De werkzaamheden van iedereen in het ziekenhuis vallen onder de centrale verzekering van het ziekenhuis en dus niet onder uw eigen VvAA verzekering.

5. Ik wil graag een beroep doen op deze aansprakelijkheidsdekking, hoe gaat dat in zijn werk?

25 maart 2020 - Belt u met onze Ledenservice, telefoonnummer 030 247 4789. Dan kan de VvAA adviseur het met u bespreken en dan kunnen we hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen ook graag waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. Nadat we dit met u besproken hebben hebt u verzekeringsdekking gedurende de COVID-19 crisis.

6. Ik wil weer aan de slag in mijn beroep, maar mijn BIG-registratie is verlopen, wat nu als ik aansprakelijk word gesteld?

23 maart 2020 - Wanneer u voor uw beroep verzekerd was voor aansprakelijkheid bij VvAA dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking, op de manier zoals u destijds bij ons verzekerd was. Daarvoor hoeft u geen premie te betalen. Daarbij maakt het gedurende de COVID-19-crisis, vanwege de uitzonderlijke situatie, niet uit dat uw BIG-registratie verlopen is. We volgen daarbij de richtlijn van de IGJ.

Herintreden en COVID-19 | VvAA

VvAA ledenservice

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email