Problemen met herregistratie? Zo voorkomt u ze

12-10-2013 Timo van Oosterhout, advocaat

Regelmatig sta ik als advocaat van VvAA Rechtsbijstand leden bij die problemen hebben met hun herregistratie. Vaak zijn dit (huis)artsen en andere geneeskundig specialisten die van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) te horen kregen dat men de herregistratie niet wilt doorvoeren, of slechts voor een korte periode. Hoe kunt u dit voorkomen? En welke juridische acties kunt u ondernemen?

Onbekendheid met de geldende regelgeving is vaak een belangrijke oorzaak van problemen met herregistratie. Zo nemen zorgprofessionals aan dat de RGS bij de beoordeling van een herregistratieverzoek rekening houdt met overmachtsituaties. De zorg voor een ziek familielid, langdurige ziekte, echtscheiding, of een praktijk die overloopt, is immers vaak de reden dat nascholing erbij inschiet, of dat iemand het minimum aantal werkuren niet haalt. In deze omstandigheden ziet de RGS echter géén aanleiding de regels soepeler te hanteren.

Tips en aandachtpunten

  • Maakt u een inhaalslag voor extra accreditatiepunten? Houd er dan rekening mee dat alleen die punten gelden die zijn behaald binnen de referteperiode (de registratieperiode van vijf jaar voor expiratiedatum). Dit uitgangspunt wordt strikt gehanteerd. Bovendien worden alleen punten toegekend als u een deelnamebewijs aan de deskundigheidsbevorderende activiteit toont.
  • Let u er als huisarts op dat bij deelname aan toetsgroepen, de intercollegiale toetsing alleen wordt geaccrediteerd wanneer de toetsgroep wordt begeleid door een CHHB-geregistreerd Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC).
  • Cursussen die op een ander vakgebied worden afgerond, worden door het eigen specialisme niet altijd gelijkwaardig gewaardeerd. Reken u daarom niet rijker dan u bent. De pilot van de RGS 'geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied' is interessant. Op basis van deze pilot kunnen de meeste geneeskundige specialisten van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied.
  • Basisartsen en profielartsen kennen sinds 2012 de herregistratie. Zij moeten zich in 2017 voor de eerste keer herregistreren. Anticipeer hierop.
  • Actualiseer op regelmatige basis uw GAIA-overzicht (GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). U kunt bij de RGS ruimschoots voor de datum van de herregistratie informeren naar de status (en advies inwinnen). Zo weet u hoe u tijdig aan de herregistratie-eisen kunt voldoen.

Juridische acties

Tegen een voorgenomen besluit tot afwijzing van de herregistratie kunt u een mondelinge, dan wel schriftelijke, zienswijze indienen. Tegen het daaropvolgend besluit van de RGS kunt u bezwaar aantekenen. Bij de rechtbank staat vervolgens beroep open tegen de beslissing op bezwaar. Ik adviseer altijd gebruik te maken van een mondeling zienswijzegesprek. Mijn ervaring is dat dit vaak de gelegenheid biedt zaken recht te zetten. De RGS is bij een dergelijk gesprek vaak bereid om binnen de kaders mee te denken. Een goede voorbereiding kan veel ellende voorkomen.

Timo Oosterhout | VvAAMr. Timo van Oosterhout is advocaat VvAA rechtsbijstand. Wilt u meer informatie over herregistratie, neem dan contact met hem op via dit e-mailadres.Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: