App MobielSchadeMelden vernieuwd

Ook bij VvAA kunt u met de App uw schade melden

Eind maart vond de lancering plaats van de vernieuwde App MobielSchadeMelden. De App, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Politie en VIA, maakt het voor gebruikers eenvoudiger om schade te melden. Daarnaast is het met de vernieuwde App mogelijk om alle soorten aanrijdingen te registreren. Zo kunnen ook fietsers en voetgangers nu schade melden en kan er melding gemaakt worden van gewonden.

Ambitie: alle aanrijdingen altijd registreren

Het Verbond, Politie en VIA hebben samen met andere belangengroepen de gezamenlijke ambitie uitgesproken om alle ongevallen altijd volledig en correct geregistreerd te krijgen, waaronder ook schade bij fietsers en voetgangers. Door alle ongevallen altijd in kaart te brengen, kunnen hulpdiensten en overheden een slag slaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te brengen.

Ook VvAA doet mee

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen doen mee met MobielSchadeMelden.nl, ook VvAA. Dat betekent dat uw schademelding automatisch bij onze schadeafdeling terechtkomt als u gebruikmaakt van de MobielSchadeMelden App.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website MobielSchadeMelden.nl. De App kunt u gratis downloaden in de App Store en Google Play Store.

mobiel schade melden