Inloggen

Vergroten grip op zorgwetgeving bij tandartsen 

13 december 2019 - Hoe goed bekend zijn tandartsen met de Nederlandse zorgwetgeving? Uit het jaarlijkse VvAA-ledenpanelonderzoek naar de bekendheid van zorgwetgeving blijkt dat 37% van de tandartsen een ‘behoorlijk’ of ‘volledig’ overzicht van het Nederlandse gezondheidsrecht heeft. VvAA-adviseur Erik van Dam licht deze maand in Dental Tribune de onderzoeksresultaten van tandartsen toe.

In het jaarlijkse VvAA- ledenpanelonderzoek wordt onder meer onderzocht hoe zorgverleners hun kennis beoordelen op het gebied van medische aansprakelijkheid en van zorgwetgeving zoals de WGBO, de wet BIG en de Wkkgz. 

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek in 2019 laten zien dat 1 op de 5 zorgverleners goed op de hoogte is van deze Nederlandse zorgwetgeving. Tandartsen scoren met 37% een stuk hoger. Tegelijkertijd geeft 63% van de tandartsen aan behoefte te hebben aan meer informatie. Daarnaast geeft bijna de helft van de zorgverleners desgevraagd aan dat het hen ‘duizelt als het om gezondheidsrecht gaat’: 48% scoort ‘eens’ of ‘helemaal eens’ op de stelling hierover. Bij tandartsen is dat 49%.

Grafiek van de uitkomsten over de informatiebehoefte

Dagelijkse praktijk

Is deze uitkomst zorgelijk? Nee. De bekendheid van een wet zegt niets over de uiteindelijke kwaliteit van de zorgverlening op het niveau van de individuele patiënt. Wetten en regels hebben zich doorvertaald naar de dagelijkse praktijk. En zorgverleners werken vaak al volgens wet- en regelgeving zonder zich daar van bewust te zijn of expliciet uit te kunnen leggen wat er in de wet staat. 

De wet als handvat

Toch kan meer kennis over zorgwetgeving nuttig zijn. De wet biedt goede handvatten om structureel grip te krijgen en houden op diverse kwaliteitsaspecten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de informatiebehoefte er nou eenmaal is. De wetenschap dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen geeft ook gewoon rust in de praktijk. 

Met welke wetten krijgt de zorgverlener zoal te maken?

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg
Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
 
Grafiek van de uitkomsten van de bekendheid met de diverse zorgwetten
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email


Videoreeks: grip op zorgwetgeving 

Om de vertrouwdheid met de Nederlandse zorgwetten onder zorgverleners te vergroten geven VvAA-juristen en adviseurs regelmatig lezingen. Ook is er een videoreeks. De eerste video staat nu online en brengt in 4 minuten de verschillende wetten in beeld.  


Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Erik van Dam, senior-adviseur kennismanagement en netwerken bij VvAA.
E: erik.van.dam@vvaa.nl