Inloggen

Verdient iedereen een tweede kans?

19 november 2019 - Overeenkomsten kunnen in allerlei soorten en maten worden gesloten. U gaat bijvoorbeeld al een overeenkomst aan als u boodschappen doet of uw auto laat wassen in een wasstraat. Soms gaat het wel eens mis en schiet een partij tekort in de nakoming ervan. Buitengewoon vervelend als u het slachtoffer bent. Wat kunt u dan doen?
 

Een afspraak met een schilder als voorbeeld

Stel, u hebt een gloednieuw huis gekocht en u wilt graag de binnen- en buitenmuren laten doen. Een schilder maakt een offerte waarmee u akkoord gaat. Voor de afgesproken prijs gaat de schilder aan de slag. U hebt nu een overeenkomst gesloten.

De verplichtingen uit een overeenkomst

Een overeenkomst komt (mondeling of schriftelijk) tot stand door aanbod en aanvaarding. Twee (of meer) partijen spreken af bepaalde rechten en plichten te hebben. Daarmee komen twee verbintenissen tot stand. De ene verbintenis verplicht de ene partij tot het betalen van de overeengekomen prijs. De andere verbintenis verplicht de schilder de binnen- en buitenmuren te schilderen. 

Let op: Een mondelinge overeenkomst is even rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Mocht later een discussie hierover ontstaan, dan is het een stuk moeilijker om de inhoud ervan te bewijzen.

Zes weken later is het huis geschilderd, alleen hebben de muren niet de afgesproken witte kleur. Wat nu…? 

Een tweede kans met de ingebrekestelling

Heeft de andere partij niet naar behoren gepresteerd, dan moet u kijken of de overeenkomst alsnog kan worden nagekomen. In dit geval kan de schilder de muren overschilderen in de juiste kleur wit. Ook al hebt u het vertrouwen allang verloren, toch houdt u de juridische verplichting om de schilder een tweede kans te geven via een ingebrekestelling.

Eisen aan de ingebrekestelling

  • Schriftelijk
    Een ingebrekestelling moet u schriftelijk aan de wederpartij verzenden. Wij adviseren u om dat op verschillende manieren te doen, zoals via e-mail en per aangetekende post. Zo kunt u erop vertrouwen dat de wederpartij uw bericht heeft ontvangen.
  • Duidelijke beschrijving
    Beschrijf in de ingebrekestelling duidelijk wat partijen precies zijn overeengekomen en welke verbintenis niet (geheel) is nagekomen; de tekortkoming. Wat wordt gevorderd en op grond waarvan?
  • Redelijke termijn
    Geef de wederpartij een redelijke termijn om de verplichting na te komen. Veelal volstaat een termijn van 14 dagen, ook al is dit afhankelijk van de omstandigheden. Een wederpartij moet wel de kans krijgen om de tekortkoming alsnog na te kunnen doen.

Wanneer kunt u de ingebrekestelling overslaan?

In artikel 6:82 en 6:83 van het Burgerlijk Wetboek staan de uitzonderingen beschreven wanneer u de ingebrekestelling kunt overslaan. Een aanmaning is bijvoorbeeld zinloos als uit mededelingen of gedragingen blijkt dat de verplichting niet meer zal worden nagekomen. Een schriftelijke mededeling van aansprakelijkheid is dan voldoende. Verzuim kan zelfs direct intreden als de schuldeiser uit een mededeling naar de schuldenaar afleidt dat deze partij zal tekortschieten.

Altijd een tweede kans geven

Mocht u ooit in een situatie verzeild raken waarin een andere partij zijn of haar verplichtingen niet nakomt en het mogelijk is om de tekortkoming te herstellen, dan moet u altijd de andere partij een tweede kans geven. Schakel uw jurist in als u vervolgens geen medewerking krijgt. 

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Verdient iedereen een tweede kans? | VvAA


Over de auteur

Frederike Bolt | VvAA

Frederike Bolt

Een stapje terug doen brengt je soms verder dan een dozijn stappen vooruit


Mijn expertises:

Algemeen verbintenissenrecht

Contractenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 83 02 99 11

contactformulier  Stuur uw bericht