Inloggen

Werknemer met all-in salaris eist vakantiegeld. Terecht?12 mei 2015

Bent u werkgever en hebben uw medewerkers vakantieplannen? Met een vakantieperiode voor de deur is het de moeite waard nog eens te kijken naar de arbeidsovereenkomst die u hebt afgesloten met werknemers die werken op basis van een all-in variabel salaris. Vakantiegeld opeisen naast het all-in salaris? Het gebeurt.

 

Mondhygiëniste in opstand

Veel paramedici werken op basis van een all-in variabel salaris. Hoe meer er gewerkt wordt, hoe hoger de verdiensten, maar ook: geen werk, geen inkomen. Tijdens zijn vakantie wordt de werknemer niet doorbetaald. Toch vinden werknemers met een all-in salaris regelmatig hun weg naar de kantonrechter. Tenslotte staat in artikel 7:639 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dat “de werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt”.  Maar geldt dat ook voor hen?

Een mondhygiëniste uit het noorden van het land vond van wel. Zij begon een procedure tegen haar werkgever. Helaas voor haar, ze kreeg geen gelijk. De rechter vond dat zij dit all-in loon welbewust en mede op eigen initiatief met de werkgever overeengekomen was. Ook had zij in de voorgaande jaren haar vakantiedagen gewoon opgenomen. De rust en “recuperatiefunctie van de vakantiedagen”, zoals dat met een mooi woord heet, waren niet in het gedrang gekomen.

 

Recht op loondoorbetaling

De bedoeling van het recht op loondoorbetaling tijdens  vakantie is dat de werknemer ook tijdens zijn vakantie inkomen heeft. Het Hof Amsterdam oordeelt dat deze betaling niet in gedeelten, samen met het maandelijkse loon, mag worden betaald.  Tegelijkertijd oordeelt het Hof van Justitie  dat het wel mogelijk is dat bedragen die ‘op transparante en begrijpelijke wijze’- het staat duidelijk vermeld op de loonstrook - in gedeelten mogen worden betaald, verspreid over het arbeidsjaar..

 

AH let op de kleintjes

Grootgrutter Albert Heijn maakt weliswaar geen onderdeel uit van de medische sector, maar deze grote werkgever met veel parttime contracten heeft ruimschoots ervaring met dit onderwerp. In 2009 vonden de vakbonden dat een all-in salaris voor parttime werknemers, de zogenaamde vakkenvullers,  niet zou mogen. De vakkenvullers moesten alsnog recht krijgen op vakantiegeld. Het Hof vond echter dat het hier ging om dermate geringe bedragen, dat de vooruitbetaling hiervan in een all-in uurloon wel degelijk was toegestaan.

 

Ook voor fulltimers

In de zaak van de eerder genoemde mondhygiëniste heeft de rechter geoordeeld dat het all-in salaris ook kan worden afgesproken met een werknemer die op fulltime basis werkzaam is. Een all-in salaris is toegestaan, zolang dit er maar niet (impliciet) toe leidt dat vakantieaanspraken van de werknemer worden afgekocht. Ook is het van belang dat op het loonstrookje van de werknemer duidelijk wordt vermeld dat het salaris inclusief de vakantieaanspraken is.

 

Voldoet  úw arbeidsovereenkomst?

Het goed vastleggen van afspraken in een schriftelijke arbeidsovereenkomst en een juiste uitvoering van de salarisadministratie voorkomt dat een werknemer alsnog met succes aanspraak kan maken op uitbetaling van vakantieaanspraken. Voldoet uw arbeidsovereenkomst? De juristen van VvAA juridisch advies en rechtsbijstand scannen regelmatig arbeidsovereenkomst(en). Wij helpen u graag verder, ook als u géén rechtsbijstandverzekering hebt. 

 

Robert-Jan Peet | VvAARobert-Jan Peet
VvAA Juridisch advies & rechtsbijstand

telefoon: 06 2213 7160
email: robert-Jan.peet@vvaa.nl

 
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Vakantiegeld | VvAA