Inloggen

Tijdens het rijden uw telefoon in de houder bedienen nu toch niet verboden

16 maart 2018 - In september 2017 schreef ik het artikel "Ook het bedienen van uw mobiele telefoon in de houder is verboden". Dit naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de kantonrechter. Recent heeft het gerechtshof deze uitspraak genuanceerd. Hoe zit het nu precies?

Tijdens het rijden uw telefoon vasthouden is strafbaar

In juli 2017 oordeelde de kantonrechter te Leeuwarden dat het bedienen van een mobiele telefoon in de houder op het dashboard onder het begrip ‘vasthouden’ valt. En dus verboden is. De rechter ging uit van vaste jurisprudentie waarin is bepaald dat ‘vasthouden’ ruim moet worden uitgelegd. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

Uw telefoon in de dashboardhouder gebruiken mag wel

In deze kwestie kon niet worden vastgesteld dat de telefoon tijdens het besturen is vastgehouden. De verbalisant stelde dat de telefoon tijdens het besturen van de auto is bediend en daarbij in een houder was bevestigd. Het hof oordeelde dat het bedienen van een mobiele telefoon die in de houder zit niet onder het verbod van artikel 61a RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) valt.

Het hof fluit de kantonrechter daarmee terug 

De ruime uitleg die de kantonrechter aan het begrip ‘vasthouden’ heeft gegeven strookt volgens het hof niet met de bedoeling van de regelgever, zoals vastgelegd in de Nota van Toelichting van het RVV. Het gevolg van deze beslissing is dat ieder gebruik van de mobiele telefoon in de auto verboden is. De regelgever heeft dit niet zo beoogd, noch bepaald. Het bedienen van een mobiele telefoon is alleen strafbaar als deze wordt vastgehouden. 

Het hof acht het oordeel van de kantonrechter onjuist dat het begrip ‘vasthouden’ ook betrekking heeft op het met de hand bedienen van een telefoon in een dashboardhouder. De boete van € 239,- is dus ten onrechte opgelegd.

Houd tijdens het rijden uw ogen op de weg

U mag tijdens het rijden uw mobiele telefoon in de houder bedienen en niet in de hand houden. Dit neemt niet weg dat u als weggebruiker de verkeersveiligheid in acht moet nemen. Voor uzelf én uw medeweggebruikers. Zo heeft de wetgever dat ook bedoeld.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Over de auteur

Jurist Baukje Dijkstra | VvAA

Baukje Dijkstra

Hoofd, hart én handen


Mijn expertises:

Algemeen verbintenissenrecht

Contractenrecht

Coaching


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 74 38 61

contactformulier  Stuur uw bericht

Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA

Rechtsbijstand­verzekering particulier

Hebt u schade die u wilt verhalen na een ongeval of burenruzie? Met de Rechtsbijstandverzekering particulier bent u in deze én veel andere privé-situaties verzekerd van deskundig juridisch advies.