Uw baas wil u ontslaan. Waar hebt u recht op?

Wie nu onvrijwillig wordt ontslagen, heeft niet automatisch recht op een ontslagvergoeding. Dit hangt af waarom de werknemer wordt ontslagen en van welke ontslagroute gekozen is. Bovendien komt hier per 1 juli 2015 verandering in. We zetten het voor u op een rij.

Twee ontslagroutes

Er zijn twee ontslagroutes, via het UWV en via de rechtbank. Bij een ontslag via UWV Werkbedrijf heeft u geen recht op een ontslagvergoeding, maar soms wel op een schadevergoeding. Dit kan zijn bij een ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Hierbij is het voor iedereen duidelijk dat het ontslag onredelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever te weinig heeft gedaan om ander passend werk te vinden of de werknemer te helpen zijn werk zo goed mogelijk te doen. Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet is er geen ontslagvergoeding.

Bij de ontbindingsprocedure wordt u via een ontslagprocedure bij de kantonrechter ontslagen. Hier wordt vaak wel een vergoeding toegekend. Voor de berekening van de hoogte hiervan hanteren kantonrechters de kantonrechtersformule. Als u met uw werkgever in goed overleg een regeling wilt treffen voor het ontslag, dan is deze kantonrechtersformule bij de onderhandelingen over de ontslagvergoeding ook vaak de leidraad.
 

Veranderingen vanaf 1 juli 2015

Op 1 juli wordt de wet Werk en Zekerheid van kracht. Hierin staat dat de reden van ontslag de ontslagroute bepaalt. Wanneer het ontslag gebaseerd is op bedrijfseconomische noodzaak of op langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet de werkgever naar het UWV.
Bij een persoonlijke reden voor ontslag, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, dan kan een werkgever alleen nog ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter vragen.

Vanaf 1 juli 2015 hoeft een werkgever ook geen ontslagvergoeding meer te betalen, maar moet hij wel een zogenaamde transitievergoeding betalen. Dit geldt voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst na meer dan 2 jaar onvrijwillig wordt beëindigd. De transitievergoeding is gebaseerd op het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst.
 

Juridisch advies blijft nuttig

Krijgt u te maken met een (dreigend) onvrijwillig ontslag, dan is het altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen. Niet alleen over de vraag of uw werkgever u een ontslagvergoeding (of in de toekomst transitievergoeding) verschuldigd is maar bijvoorbeeld ook over de vraag of het ontslag wel gerechtvaardigd is en hoe het recht op een eventuele WW zoveel mogelijk veilig te stellen is.