Inloggen

Uitstel handhaving DBA verlengd

Nieuw systeem moet 1 januari 2020 in werking treden

27 februari 2018 - Het niet-handhaven van de Wet dba (DBA), tot 1 juli dit jaar, is verlengd tot 1 januari 2020. Op dat moment moet er een nieuw systeem in werking treden. Handhaven wordt uitgesteld, maar gebruik van modelovereenkomsten blijft raadzaam.

Per brief informeerden minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) op 9 februari 2018 de Tweede Kamer over de route die zij voor de nieuwe route voor ogen hebben.

Handhaving kwaadwillenden wel uitgebreid

De ‘evident kwaadwillenden’ vallen tot 1 juli 2018 al wél in het handhaafregime, maar tot naheffingen leidde dit nog niet. Daarna geldt de handhaving ook voor andere ‘kwaadwillenden’. Een verruiming dus. Maar of dat daadwerkelijk veel verschil maakt, is de vraag. De Belastingdienst moet nog steeds veel aantonen om opzettelijkheid aan te tonen en daarmee tot naheffing over te kunnen gaan. Daarbij richt die handhaving zich logischerwijze vooral op de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, om ‘uitbuiting’ te voorkomen.

DBA veroorzaakte vooral onrust

Duidelijk is in ieder geval dat de DBA verdwijnt en dat er een nieuwe opdrachtgeversverklaring in werking treedt. VvAA laat er geen traan om. De DBA, met haar modelovereenkomsten, zou als opvolger van de VAR opdrachtgever en -nemer vooraf duidelijkheid geven over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Begin 2015 waarschuwden wij de Eerste Kamer nog voor de onrust die de DBA zou opleveren. Omdat die ‘duidelijkheid’ veel te voorwaardelijk was. De inspecteur kan immers achteraf, door zijn bril, alsnog een dienstbetrekking zien. De voorspelde onrust kwam er daadwerkelijk, reden waarom het kabinet van de DBA af wil.

OGV als opvolger van de DBA

Op 1 januari 2020 zou de zogenaamde opdrachtgeversverklaring (OGV) in werking moeten treden. Met een webmodule die aangeeft of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking gezien moet worden. Waarbij bij lage uurtarieven restricties zitten (sneller in loondienst) en bij hoge tarieven meer vrijheid (tijdelijk zelfstandig). De concretisering van dit plan volgt later dit jaar. Volgende jaar wordt de wetgeving afgerond voor inwerkingtreding op 1 januari 2020. 

Verder met een modelovereenkomst? 

Wat nu te doen? Of na 1 juli dit jaar? Ondanks het ontbreken van (serieuze) handhaving bewijzen modelovereenkomsten nog steeds hun waarde. Misschien om niet als kwaadwillend te boek te staan, maar vooral als basis voor goede afspraken met elkaar, Wkkgz-compliance, maar zeker ook als bijdrage aan het IB-ondernemerschap. Het daadwerkelijk werken conform de modelovereenkomst blijft daarbij van belang (feiten en omstandigheden).

>> meer informatie en modelovereenkomsten per beroepsgroep.