Uitstel handhaving DBA: zorgprofessional kan niet achterover leunen

7-12-2016 - Het uitstel van de handhaving van de DBA, de vervanging van de VAR, naar 2018 suggereert dat opdrachtgevers en zzp’ers nu achterover kunnen leunen tot staatssecretaris Wiebes of zijn opvolger de verbeteringen van de wet presenteert. Dit geldt niet voor zorgprofessionals, waarschuwt adviseur VvAA-adviseur Erik van Dam.

Wiebes geeft aan tijdens de adempauze te onderzoeken hoe hij drempels kan wegnemen in de wetgeving rond gezag en persoonlijke arbeid. Anders dan bij de VAR kan de Belastingdienst achteraf nog loonbelasting en premies bij praktijkhouders innen; ondanks het gebruik van DBA-modelovereenkomsten. Die extra risico’s leiden bij werkgevers tot terughoudendheid om zelfstandig zorgprofessionals in te schakelen in de praktijk of instelling, voorspelde VvAA al eerder.

Met het verlengen van de implementatietermijn van de wet DBA lijkt de druk van de ketel. Ook de komende verkiezingen en de daarop volgende formatie kunnen nog van invloed zijn op wet- en regelgeving. Tot 2018 legt de Belastingdienst geen naheffingen en boetes op, tenzij er kwaadwilligheid in het spel is. Maar zorgprofessionals: opgelet.

Wkkgz-verplichting start wél 1 januari 2017

Voor alle zorgaanbieders geldt per januari 2017 de Wkkgz-verplichting. Een belangrijk onderdeel daarvan is de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer - in dit geval de zzp’er - en de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan een waarneemovereenkomst. Hoe beide partijen hun Wkkgz-verplichtingen als zorgaanbieder invullen, staat hierin centraal. Het doel: samen instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten.

Adviseur Erik van Dam, Kennismanagement en Netwerken: “De rolvastlegging van opdrachtgever en zzp’er bij Wkkgz raakt de DBA. Immers, in de ‘DBA-modelovereenkomsten’ staat of komt, afhankelijk van de beroepsgroep, ook een Wkkgz-paragraaf. De DBA zegt alleen iets over de loonheffingen. Maar de beschreven verantwoordelijkheden van partijen in de overeenkomst kan uiteindelijk ook bijdragen aan de ‘fiscale kwalificatie’ van het inkomen van de zzp’er. Ofwel: is hij ondernemer en heeft hij daarmee recht op de daarbij behorende fiscale voordelen?

Dialoog over samenwerking

Blij is Van Dam helemaal niet met de wet DBA. Toch denkt hij wel dat zzp’ers nog steeds in eerstelijnspraktijken aan de slag kunnen. Bovendien sprak hij onlangs met DBA-kenner Pierre Spaniks in Medisch Ondernemen over één voordeel van de wet. Deze dwingt praktijkhouder en zzp’er om samen vast te stellen hoe ze precies willen samenwerken.

Zeker als de samenwerking teveel op een relatie tussen werkgever en werknemer lijkt, is dat aanleiding de werkwijze aan te passen of te kiezen voor een andere manier van samenwerken. Denk aan loondienst, payrolling, een maatschapsvorm, of een nader in te vullen alternatief. Wat wil je van elkaar, nu en in de toekomst? Die dialoog is de winst, vindt Van Dam, los van waar het uiteindelijk met de DBA naar toe gaat na de verkiezingen.Alles over VAR/DBA