Inloggen

Uitspraak Hoge Raad over belasting over vermogen

Wat zijn de gevolgen?

16 februari 2022 - De wijze waarop de overheid vermogensbelasting heft op het rendement van spaarders en beleggers is volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Alleen het werkelijk rendement mag worden belast in box 3, was het oordeel van de Hoge Raad in een zaak waarin een belastingplichtige veel minder rendement behaalde dan het forfaitaire rendement dat in box 3 werd belast. Hij had een box 3-vermogen dat bijna uitsluitend bestond uit spaartegoeden 

De bezwaren tegen de berekening van de box 3-heffing 2017, 2018, 2019 of 2020 zijn aangewezen als massaal bezwaar. Alle bezwaarschriften die hieronder vallen zijn gegrond verklaard. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel geld mensen terug kunnen verwachten. De komende tijd werkt de overheid dit verder uit. Naar verwachting komt hier in mei meer duidelijkheid over.

Geen bezwaar gemaakt?

Voor mensen die geen bezwaar hebben ingediend, wordt onderzocht of zij ook compensatie ontvangen. De staatssecretaris van Financiën zegde toe hier uiterlijk 1 mei uitsluitsel over te geven. Tot die neemt de Belastingdienst verzoeken tot ambtshalve verminderingen (die kunnen worden ingediend bij een onjuiste belastingaanslag) over de jaren 2017 t/m 2020 niet in behandeling. We raden u daarom aan eerst het besluit van de staatssecretaris af te wachten voordat u tot eventuele actie overgaat.

Aangifte inkomstenbelasting 2021

In geval van box-3-vermogen legt de Belastingdienst in principe voorlopig geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting op. U kunt de aangifte inkomstenbelasting 2021 op de gebruikelijke wijze indienen. De uitspraak van de Hoge Raad is niet verwerkt in de aangifte, maar de definitieve aanslagen worden wel in lijn met de uitspraak vastgesteld. U dient dus uw box 3-vermogen (zoals spaartegoeden) in uw aangifte aan te geven.

Toekomst box 3

Het kabinet wil een nieuw stelsel invoeren waarbij belasting wordt geheven op basis van het werkelijke rendement van het vermogen. De invoering van dit nieuwe stelsel wordt naar verwachting niet eerder gerealiseerd dan vanaf 2025. Het kabinet werkt momenteel aan spoedwetgeving om de belastingheffing vóór de invoering in lijn te brengen met het arrest van de Hoge Raad. De staatssecretaris informeert vóór 1 april 2022 de Tweede Kamer over deze hersteloperatie.

Wij helpen u graag

Heeft u een fiscale vraag of wilt u advies? Bel ons op werkdagen of vraag een gesprek aan.