Inloggen

Uitnodiging coronavaccinatie niet in strijd met privacyregels

2 juni 2021 - Mensen tussen de achttien en zestig jaar oud met een medische indicatie, worden sinds eind april 2021 niet langer door de huisarts gevaccineerd, maar door de GGD. Nadat deze doelgroep een uitnodiging voor de vaccinatie had ontvangen, kregen huisartsen regelmatig vragen, en soms een klacht, over (het schenden van) de privacy. Hier leest u hoe u als huisarts kunt uitleggen waarom de privacyregels rond de selectie en het aanschrijven van patiënten niet worden geschonden.

De patiënt en de huisartsenpraktijk hebben een (doorlopende) geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, mag de praktijk de gegevens van de patiënt verwerken. Dit gebeurt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier valt, in samenhang met goed hulpverlenerschap, ook een (schriftelijke) uitnodiging voor een coronavaccinatie op basis van een medische indicatie onder.
 
De praktijk laat de uitnodiging verzenden
De meeste praktijken laten de uitnodiging voor de coronavaccinatie versturen via verzendhuis DMDR. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten, die is goedgekeurd door de LHV. De praktijk levert de naam, het adres en het geslacht van de patiënt aan DMDR. Dit zijn dus gegevens om de uitnodiging te kunnen versturen, en nadrukkelijk geen gegevens over de gezondheid van de patiënt.

De uitnodiging is geprint op briefpapier van het RIVM die de tekst en lay-out voor de brief aanleverde. Hierdoor kan het vermoeden ontstaan dat er met de RIVM of de GGD patiëntgegevens zijn gedeeld. Dat is dus niet het geval.

Uitvoeringsrichtlijn
De juridische grondslag van (de uitnodigingen voor) coronavaccinaties staat in de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie van het RIVM en het Besluit publieke gezondheid. De richtlijn beschrijft de procedure van het selecteren en uitnodigen van patiënten. In de 'Werkinstructie COVID-19-vaccinatie medische risicogroep: Selectie door huisarts voor vaccinatie bij GGD' gaat men nader in op het uitnodigen van patiënten via DMDR. Deze werkinstructie is opgesteld in samenwerking met de LHV, NHG en SNGP.

Met DMDR mogen bepaalde gegevens worden gedeeld, omdat DMDR een verwerker is in de zin van de AVG, en daarom niet wordt beschouwd als een derde partij. Als een patiënt in het dossier liet noteren dat er geen gegevens met derden mogen worden gedeeld, brengt dat in dit geval dus geen verandering.

Conclusie
Krijgt een huisarts een vraag of klacht over schending van de privacy van een patiënt door vaccinatie-uitnodigingen te (laten) verzenden? Gebruik dan dit artikel om uit te leggen waarom de privacyregels niet zijn geschonden.