Uitbreiding keuze rechtshulpverlener

Uitspraak Europese Hof d.d. 7 april 2016

15 april 2016 - In november 2013 bepaalde het Hof dat u als rechtsbijstandsverzekerde zelf uw rechtshulpverlener mag kiezen in het geval van een ‘gerechtelijke of administratieve’ procedure. Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie dit recht op ‘vrije keuze van rechtshulpverlener’ uitgebreid. Bij een ontslagprocedure bij het UWV en bij een bezwaarprocedure in het bestuursrecht mag een verzekerde zelf een rechtshulpverlener kiezen. Uiteraard respecteert VvAA deze uitspraak.

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak heeft voor het grootste deel van onze verzekerden geen gevolgen. Hebt u een rechtsbijstandverzekering van VvAA, dan gaan onze deskundige juristen en advocaten, net zoals vóór de uitspraak, graag voor u aan de slag. Als ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals hebben wij de afgelopen 25 jaar geïnvesteerd in juridische kennis en kwaliteit van onze dienstverlening op alle voor u relevante terreinen. Dagelijks ondersteunen we vele leden met juridisch advies en rechtsbijstand.

Vergoeding kosten conform polisvoorwaarden

Meldt u bij ons een zaak, en is daarbij de vrije keuze van rechtshulpverlener van toepassing, dan wijzen wij u op uw keuzemogelijkheid: u kunt uw belangen laten behartigen door onze eigen juristen en advocaten of u kiest een externe rechtshulpverlener. Met ingang van 7 april 2016 leggen wij u deze keuze ook voor als u betrokken bent bij een ontslagprocedure bij het UWV of bij een bezwaarprocedure in het bestuursrecht. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan vergoedt VvAA de redelijke kosten van de externe rechtshulpverlener, tot de maximale bedragen zoals die genoemd zijn in onze polisvoorwaarden.

Zorgen over betaalbaarheid juridische hulp

Met de verdere verruiming van de vrije keuze van rechtshulpverlener dreigen de kosten van rechtsbijstand toe te nemen, doordat wij mogelijk veel vaker dan nu zaken waarin geprocedeerd wordt, moeten uitbesteden aan externe rechtshulpverleners. VvAA is een naturaverzekeraar. Dat betekent dat wij de premie van onze rechtsbijstandverzekeringen hebben vastgesteld op basis van afhandeling door onze eigen juristen en advocaten en daar waar noodzakelijk, de kosten van een externe rechtshulpverlener. Deze externe kosten zijn jarenlang gelijkmatig geweest, waardoor wij ook jarenlang de premie op een gelijk niveau hebben kunnen houden.

Eigen bijdrage

Naar aanleiding van het besluit van het Europese Hof hebben rechtsbijstandsverzekeraars maatregelen getroffen. Indien u bij een gerechtelijke of administratieve procedure kiest voor een externe rechtshulpverlener, terwijl uw zaak ook kan worden afgehandeld door de juristen en advocaten van VvAA, hanteren wij een eigen risico. Daarnaast vergoeden wij de kosten van de externe rechtshulpverlener tot een vastgesteld maximum. Indien u kiest voor een VvAA-jurist of advocaat, dan bent u verzekerd van deskundige hulp door rechtshulpverleners. Zij weten wat er speelt in de zorg en in uw professionele situatie. Bovendien worden alle kosten vergoed. Uw belangen zijn bij ons in goede handen.

Zo spannen wij ons in om ook in de toekomst rechtsbijstand toegankelijk te houden.

Europese Hof | VvAA

Vragen of advies?

Hebt u vragen over de uitbreiding van de vrije keuze van rechtshulpverlener of hebt u een juridische vraag, neemt u dan contact op met onze Juridische helpdesk. Wij zijn u graag van dienst met informatie en advies.