Dierenarts(praktijk) wordt beter van transparantie in inkomen

18-10-2012 Birgitte Cornelissen

Weet u als dierenarts welk deel van uw loon bestaat uit inkomsten door veterinair handelen, en welk deel uit medicijnenverkoop? Transparantie is om meerdere redenen noodzakelijk. Eén reden: u en uw praktijk worden er beter van. Toch hebben veel dierenartsen moeite om de financiële stromen binnen hun vak te onderscheiden.

Dit blijkt uit onderzoek van VvAA en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Beide partijen ontwikkelen momenteel de Quickscan, een hulpmiddel om tot een volwaardig kostencalculatiesysteem voor uw onderneming te komen.

Dierenartsen moeten kunnen aangeven wel deel van hun inkomsten voortkomt uit kennis en kunde (die dus moeten worden vermarkt), en welk deel uit medicijnenverkoop. Dit verlangen politiek en maatschappij om inzicht te krijgen in eventuele inkomensafhankelijkheid van verkoop van diergeneesmiddelen. Vaak wordt nog onterecht gesuggereerd dat dierenartsen hun inkomen halen uit de verkoop van medicijnen. Zij schrijven immers voor en leveren hetzelfde geneesmiddel uit eigen apotheek.

Transparantie in inkomen uit veterinair handelen en medicijnverkoop is noodzakelijk om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Dat doet u niet alleen voor derden, maar ook voor uzelf. Met behulp van de Quickscan, die inzicht geeft in de financiële stromen binnen de soorten inkomen binnen de praktijk, bezochten VvAA en KNMvD tot nu toe 75 van de 100 geplande praktijken.

Conclusie bezoek aan dierenartspraktijken

Tijdens de bezoeken aan de dierenartsenpraktijken bleek onder meer dat:

  • Het inkomen van deze academicus nog steeds laag te noemen is;
  • Een dierenarts liever harder werkt dan efficiënte maatregelen implementeert;
  • De dierenarts de kostprijs van veterinaire handelingen nog steeds niet goed kent.

Winst valt te behalen op:

  • Inzicht in de berrekening van de integrale kostprijs van veterinaire verrichtingen;
  • De omgang met het personeel voor een optimale bedrijfsvoering.

VvAA en de KNMvD ondervinden dat 90% van de dierenartsen behoefte heeft aan bedrijfskundige ondersteuning. VvAA en KNMvD bieden u graag support op maat. Daarbij wordt de Quickscan en de daarop volgende kostencalculator ingezet om onder meer de integrale kostprijs van uw veterinaire handelingen te bepalen.

Wilt u meer informatie of u aanmelden, mail dan naar Brigitte Cornelissen, dierenarts en veterinair brancheconsultant bij VvAA.


Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.