Tips voor werkgevers over de Wet Werk en Zekerheid 

22 december 2014 - De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) staat voor de deur: een grote verandering van het arbeidsrecht. Vanaf 1 januari en 1 juli 2015 moet dat eenvoudiger, sneller en eerlijker werken. De belangrijkste veranderingen zijn de positieverbetering van flexwerkers en het goedkoper worden van het ontslag van medewerkers.

Concurrentiebeding en proeftijd

Ook de regels over het concurrentiebeding en de proeftijd wijzigen. Vanaf juli komt er een transitievergoeding en verandert de ketenregeling (dit betreft het aantal tijdelijke contracten dat maximaal met iemand gesloten mag worden).
Onder de WWZ mag een concurrentiebeding niet meer in een tijdelijk contract staan, behalve als er grote belangen zijn voor het bedrijf om toch een concurrentiebeding te gebruiken. De reden om dat te doen moet dan wel in de arbeidsovereenkomst worden beschreven. Dit geldt ook voor een tijdelijk contract dat verlengd wordt op of na 1 januari. In een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag voortaan geen proeftijd meer worden gebruikt.

Tip 1. Let op de datering van contracten

De veranderingen met betrekking tot het concurrentiebeding en de proeftijd gelden voor contracten die vanaf 1 januari aanstaande worden aangegaan. Dat kan een andere datum zijn dan de datum waarop een arbeidscontract ingaat. Als u als werkgever dus in 2014 nog een arbeidscontract sluit, dan gelden de beperkingen van de WWZ nog niet, ook al is de start van het contract pas in 2015. Het is dan natuurlijk wel zaak om de overeenkomst te dateren op een datum in 2014.

Tip 2. Let op bij de aanzegplicht

Met de WWZ wordt ook de aanzegplicht ingevoerd. De aanzegplicht betekent dat een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijk contract van 6 maanden of meer, de werknemer schriftelijk moet informeren óf de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. En als deze wordt verlengd, onder welke voorwaarden dat gebeurt. Op niet tijdig aanzeggen staat een sanctie van een maandsalaris. Tip voor werkgevers: u kunt direct bij het afsluiten van het tijdelijke contract al zeggen dat het niet zal worden verlengd. Later een verlenging aanbieden kan altijd nog.

Hebt u vragen over de gevolgen van de WWZ, neem dan contact op met de Juridische Helpdesk.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: