Tips voor tandartsen:

informeer, communiceer, leg vast


Beroepsrisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten. Claims helaas ook niet. Dat is het slechte nieuws. Er is ook goed nieuws. In veel gevallen kunt u iets doen om claims te verminderen. Hoe doet u dat?

Informeer

Delegeert u werkzaamheden aan medewerkers in uw praktijk? Zorg ervoor dat u zelf bij dat moment aanwezig bent, nadat u de patiënt hebt geïnformeerd en om toestemming hebt gevraagd.

Communiceer

Ondanks uw zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een patiënt niet tevreden is. Voorkom escalatie door zo snel mogelijk met de patiënt in gesprek te gaan. Het klinkt voor de hand liggend, maar gehoord en gezien worden zorgt er vaak voor dat de negatieve lading snel vermindert.

Leg vast

Elke 2 tot 3 jaar foto’s maken is een normale zaak, zeker bij patiënten met een hoog cariësrisico. Uit onze claimanalyse blijkt regelmatig dat niet er onvoldoende foto’s zijn gemaakt. Dient de patiënt een claim in en zijn er onvoldoende foto’s gemaakt, dan kan dit leiden tot een bewijsprobleem. Zijn de foto’s niet gemaakt, omdat de patiënt bijvoorbeeld niet over financiële middelen beschikt(e), leg dit dan in het dossier vast.

Tips voor tandartsen KNMT | VVAA


Meer voor KNMT-leden

  • alle informatie op een rij
  • verzekeringen met voordeel
  • advies op maat
  • congres Praktijkorganisatie anno nu
  • casus tandartsen: tuchtklacht over een slecht gebit