Inloggen

Tips voor het optimaal managen van uw maatschap

15-08-2013 Wout Raadgers

Een maatschap of vakgroep is een horizontaal samenwerkingsverband. Niemand is de baas, de maten zelf brengen de structuur aan. Dit levert bij een goed management voordelen op, zoals talenten die elkaar aanvullen, collegialiteit en de mogelijkheid naar elkaar door te verwijzen. Slecht management zorgt juist voor onduidelijkheid en frustratie. Om dat effect te voorkomen, leest u hier 5 adviezen voor een goed management binnen de maatschap.

5 adviezen voor goed management

De balans van twee aspecten zijn van groot belang:

  1. De bovenstroom: de structuren
    Het gaat hierbij om taakverdeling, de beleidsafspraken, het onderlinge overleg en de besluitvorming, PR en administratie
  2. De onderstroom: de samenwerkingsprocessen
    Openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, afspraken nakomen.

Tips voor de bovenstroom:

* 1) Visie

Word het eens over een duidelijke visie. Wat willen we met elkaar, hoe willen we werken en bekend staan, welke doelen streven we na?

Een gezamenlijke visie helpt bij het funderen van beslissingen en de evaluatie van beleid. Grote visieverschillen tussen de maten belemmeren de samenwerking en besluitvorming.

* 2) Taakverdeling

Een goede taakverdeling vormt het hart van de organisatiestructuur. Het schept duidelijkheid over verantwoordelijkheden en mandaten (zowel binnen de maatschap als voor de omgeving) en het scheelt vergadertijd.

* 3) Vergaderen en besluitvorming

Efficiënte vergaderingen ontstaan bij de gratie van een goede technisch voorzitter. Deze stuurt het besluitvormingsproces, bewaakt de tijd en de rode draad en gunt iedereen het woord. De rol van de voorzitter vergt acceptatie van collega’s.

Tips voor de onderstroom:

* 4) Onderhoud

Maak werk van de samenwerking. Stel regelmatig vast hoe elke maat de samenwerking ervaart, wat goed gaat en wat beter moet. Belangrijk hierbij is dat dit met de juiste intentie gebeurt. Als maten hier de meerwaarde niet van inzien en daardoor niet willen investeren, wordt de vorm belangrijker dan de inhoud.

* 5) Feedback

Als ergernissen en frustraties niet worden uitgesproken, stapelen ze zich op tot het moment dat de emotie het overneemt van de ratio. Spreek elkaar vroegtijdig aan. Wees daarbij concreet en objectief en begin niet over de persoon, maar over diens gedrag en de effecten daarvan. Alleen dan kan de ontvanger iets veranderen, anders leidt het tot frustratie. Feedback is erop gericht uw gesprekspartner het resultaat te schetsen van zijn/haar handelen.

Wout Raadgers is trainer bij Organiseren en managen maatschap/vakgroep.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?