Drie tips over alimentatie

27-05-2014 Joan Versluijs, manager Fiscaal Advies en Financiële Planning

Co-ouderschap met een vaste kinderbijdrage op een gezamenlijke betaalrekening geldt juridisch niet als kinderalimentatie. Fiscaal kan deze bijdrage wel kwalificeren als persoonsgebonden aftrek. Welke consequenties heeft de versobering van de Algemene nabestaandenwet? En hoe zit het met partneralimentatie als u ongehuwd hebt samengewoond? Joan Versluijs van VvAA geeft antwoord.

1. Een bijdrage op een gezamenlijke kinderrekening is niet hetzelfde als kinderalimentatie

Vaker dan voorheen blijven ouders na de scheiding de zorg voor hun kinderen delen, het zogenoemde co-ouderschap. De kosten van de kinderen betalen co-ouders veelal van een gezamenlijke betaalrekening. Wees u ervan bewust dat het storten van een bijdrage in de kosten van de kinderen op een gezamenlijke betaalrekening juridisch niet geldt als betaling van kinderalimentatie. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat u het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) niet in kunt schakelen als uw ex-partner verzuimt om zijn bijdrage te voldoen.

Fiscaal heeft dit geen consequenties: u mag de bijdrage in aanmerking nemen als persoonsgebonden aftrek, mits u aan de voorwaarden voldoet.

2. Versobering Algemene nabestaandenwet

U kunt recht hebben op een nabestaandenuitkering wanneer uw ex-partner overlijdt en de partneralimentatie hierdoor vervalt. De hoogte van deze uitkering is gemaximeerd op het bedrag dat u voorheen ontving aan partneralimentatie. Het overlijden van uw ex-partner kan een forse inkomensachteruitgang betekenen wanneer u naast partner- ook kinderalimentatie ontvangt. Ook het wegvallen van de halfwezenuitkering speelt hierbij mee. U kunt deze daling van uw inkomen voorkomen door een dalende overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw ex-partner te sluiten.

3. Partneralimentatie bij samenwoners niet afkoopbaar

Ook als ex-samenwoner kunt u partneralimentatie verschuldigd zijn. Afkoop van deze onderhoudsverplichting is uit fiscaal oogpunt af te raden: de eenmalige afkoopsom is (anders dan bij voormalig gehuwden) niet aftrekbaar voor de betalende ex-samenwoner, maar wel belast bij de ontvangende partij.

Meer informatie

Versluijs is manager Expiraties, Financiële Planning en Fiscaal Advies bij VvAA. Wilt u meer informatie over uw situatie bij echtscheiding? Neem contact op via 030 247 48 78 of via fp@vvaa.nl

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: