Inloggen

6 tips voor het managen

De professional in de gezondheidszorg wordt meer en meer belast met managementtaken. Hoe zorgt u dat u deze goed uitvoert, en even belangrijk, dat u hier plezier aan beleeft? Onderstaande tips helpen u op weg. Wilt u uw vaardigheden op managementgebied uitbreiden en verdiepen, neemt u dan deel aan de leergang Management in de Gezondheidszorg.

Tip 1. Wees duidelijk, naar uzelf en uw medewerkers

Veel managers verwarren duidelijkheid met onvriendelijkheid: "wanneer ik duidelijk ben, vinden anderen me vast niet aardig". Het tegenovergestelde is het geval. U wint juist aan respect wanneer u duidelijk aangeeft wat u wilt en waarom. Toets regelmatig of u beslissingen goed kunt uitleggen aan uzelf en aan anderen.

Tip 2. Zorg voor effectieve tijdsbesteding

Veel kostbare tijd gaat verloren aan vergaderingen en ander overleg. Maar hoe nuttig en noodzakelijk zijn deze bijeenkomsten? Door een goede voorbereiding voorkomt u 'oeverloos gepraat': gebruik een agenda met de te bespreken punten, het doel ervan en het gewenste resultaat. Een goede gespreksvoorzitter doet overigens ook wonderen.

Tip 3. Reflecteer

Voor goed management is een plezierige samenwerking en vertrouwen vereist. Dat gaat niet vanzelf en vraagt tijd. Toon daadwerkelijke interesse in elkaar en reflecteer met enige regelmaat op de samenwerking. Besteed daarbij zowel aandacht aan de plus- als de verbeterpunten. Dit draagt bij aan een open sfeer waarin het normaal is elkaar aan te spreken.  

Tip 4.  Werk met portefeuillehouderschap

Verdeel de niet-patiëntgebonden taken (denk aan administratie/inkoop/personeel, etc.) op basis van affiniteit en capaciteit. Verstrek per portefeuille een mandaat waarbinnen zelfstandig besluiten kunnen worden genomen door de betreffende portefeuillehouder. Dit komt de slagkracht zeer ten goede.

Tip 5. Zorg voor energie

Deel de zegeningen en focus met elkaar. Niet alleen op wat beter moet, maar ook wat energie oplevert. Gun elkaar specifieke werkzaamheden en/of invulling van ambities, die het werkplezier vergroten.

Tip 6. Werk gestructureerd

Maak jaarlijks met elkaar een jaarplan waarin de belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd. Dit is direct een goed moment om te reflecteren op het voorgaande jaar en de zegeningen te tellen!

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?