Inloggen

Tijdelijke verhuur van woonruimte

24 november 2017 - Op grond van de Wet doorstroming huurmarkt is het vanaf 1 juli 2016 mogelijk om woonruimte te verhuren met een tijdelijk contact. Deze wet heeft als doel om de doorstroming op de huurmarkt te verbeteren.

Voor verhuurders biedt de wet meer flexibiliteit. Voor huurders betekent dit in de praktijk echter een beperking van de huurbescherming. Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op of na 1 juli 2016 eindigen namelijk automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. 

Voorwaarden

Tijdelijke verhuur van woonruimte is aan strikte regels gebonden. Het niet in acht nemen van deze regels heeft voor de verhuurder verstrekkende gevolgen. De maximale duur van het tijdelijke contract is twee jaar. Deze wet geldt voor enkel voor particuliere verhuurders. Woningbouwcorporaties mogen een tijdelijk contract uitsluitend aan specifieke groepen huurders aanbieden.

Maximale termijn

Bij huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte geldt een maximale termijn van twee jaar. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, geldt een maximale termijn van vijf jaar of korter. Als een langere termijn wordt afgesproken of als de termijn (stilzwijgend) na het verstrijken van de afgesproken termijn wordt verlengd, dan komt automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. In dat geval gelden de gewone regels van de huurbescherming. Dit betekent dat een verhuurder de huurovereenkomst in beginsel uitsluitend eenzijdig kan beëindigen op grond van een in de wet genoemde opzeggingsgrond. 

Aanzegtermijn

De verhuurder is verplicht  om maximaal drie en uiterlijk één maand voordat de overeengekomen huurperiode verstrijkt de huurder schriftelijk te informeren dat de huur eindigt. Als dit niet of niet tijdig gebeurt dan leidt dit tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meerdere overeenkomsten mogelijk?

Het is niet mogelijk om meer tijdelijke contracten van twee jaren te sluiten. Een tweede huurovereenkomst geldt automatisch als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Betalen bemiddelingskosten bij de zoektocht naar een huurwoning | VvAA


Over de auteur

Seisja Hu | VvAA

Seisja Hu

Ik denk in oplossingen, niet in problemen


Mijn expertises:

Algemeen verbintenissenrecht

Vastgoedrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 83 01 07 90

contactformulier  Stuur uw bericht

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email