Terugvordering CQ-index ontvangen van Zilveren Kruis/Achmea?

Betaal nog niet en neem contact met ons op

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea heeft bij een groot aantal fysiotherapiepraktijken controle uitgevoerd op de naleving van de Basisovereenkomst fysiotherapie. Het doel was te toetsen of in de jaren 2012 t/m 2014 is voldaan aan de voorwaarden van de continue CQ-index. Voor sommige leden leidde dit tot een terugvordering door Zilveren Kruis. In de meeste gevallen betreft de vordering het kalenderjaar 2012.

Terugvordering ontvangen? Betaal niet en neem contact met ons op

Ontvangt u als fysiotherapeut een terugvordering van Achmea/Zilveren Kruis, betaal die dan nog niet of uitsluitend onder protest. Bel onze Juridische helpdesk op 030 247 49 99, zodat wij met u de mogelijkheden van verweer kunnen bespreken.

Hebt u de terugvordering al betaald, maar twijfelt u aan de terechtheid daarvan? Neem ook dan contact op met onze Juridische helpdesk. Wij helpen u graag verder.

Succesvol verweer VvAA juridisch advies en rechtsbijstand

JAR heeft voor een aantal leden succesvol de belangen behartigd. Wij hebben Zilveren Kruis op de onredelijkheid van de terugvordering gewezen. Zonder waarschuwing vooraf verzond Zilveren Kruis in 2015 de terugvordering over 2012. Bovendien lijkt het heffen van een terugvordering een buitenproportionele maatregel als fysiotherapeuten ook op andere wijze kunnen aantonen dat een praktijk een goede klanttevredenheid heeft en deze op regelmatige basis is gemonitord.

M.a.w.: als fysiotherapeuten kunnen aantonen zich te hebben ingespannen om de afspraken na te komen, maar daarin door onvoorziene omstandigheden niet zijn geslaagd, dan zou dit gegeven naar onze mening moeten worden meegewogen. Het feit dat Zilveren Kruis op een zeer laat moment met een terugvordering komt in verband met het niet nakomen van gemaakte afspraken, is daarvoor het belangrijkste verweer.

2017: minder regeldruk, vereenvoudigde overeenkomsten

Interessant is dat in de mei-nieuwsbrief van Zilveren Kruis wordt aangekondigd dat in 2017 de regeldruk minder en de overeenkomsten vereenvoudigd zullen worden. Zo zal onder andere voor de Basisovereenkomst de CQ-index komen te vervallen.

Vragen of juridisch advies nodig? Bel onze Juridische helpdesk op 030 247 49 99.

Contact

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over dit bericht? Neem dan contact op met de Juridische Helpdesk: