Tekenen rechtsonder graag?

17 februari 2015 - Huisartsen ontevreden over contract(ering) zorgverzekeraars

Onderhandelingsproces

Huisartsen hebben de gesprekken met zorgverzekeraars over de uitwerking van de nieuwe bekostigingsstructuur in 2015 als uiterst onbevredigend ervaren. Contractsvoorstellen werden pas laat door de zorgverzekeraars aangeleverd en er was niet of nauwelijks ruimte voor onderhandeling. Huisartsen voelen zich daardoor onmachtig en niet serieus genomen. Daarbij is individueel onderhandelen voor huisartsen nu meestal weinig zinvol, en collectief onderhandelen is in de meeste gevallen niet toegestaan. Om de onderhandelingsruimte met zorgverzekeraars te vergroten zijn diverse initiatieven gestart om het kabinet van de noodzaak hiervan te overtuigen. Overleg met ministerie VWS en de zorgverzekeraars moet er voor zorgen dat het proces volgend jaar wordt verbeterd.

Inhoud overeenkomsten

De contracten 2015 hebben tot flinke protesten geleid. De inhoud van de contracten zijn ingewikkeld en vaak onduidelijk. Belangrijke pijnpunten zijn onder meer het voorschrijven van preferente geneesmiddelen en aanwijzing van bepaalde laboratoria, de lage vergoeding voor extra verrichtingen (substitutie tweede lijn) en verplichte inzage in patiëntendossiers (wat in ieder geval tegen het schenden van het beroepsgeheim aanschurkt). Inmiddels hebben de meeste huisartsen -al dan niet met tegenzin dan wel noodgedwongen- de contracten met zorgverzekeraars voor 2015 getekend.

Nieuwe bekostigingsstructuur per 1 januari 2015

De wijziging van de bekostigingsstructuur per 1 januari 2015 heeft de zaken er niet eenvoudiger op gemaakt. De bekostiging van de huisartsenzorg is door de minister in drie segmenten onderverdeeld:

1) de basisvoorziening huisartsenzorg;
2) programmatische multidisciplinaire zorg (COPD, astma, DM2, VRM, GEZ);
3) resultaatbeloning en zorgvernieuwing.

Met name segment 3 biedt ruimte voor innovatie en nieuwe zorgvormen (zoals bijvoorbeeld e-health). Tegelijkertijd zijn de normen op basis waarvan beloning zal plaatsvinden nog niet uitgekristalliseerd. In de loop van 2015 zal de nieuwe bekostigingsstructuur worden geëvalueerd. Met name de invulling en uitwerking van segment 3 zal naar verwachting de nodige vragen oproepen.

Kom meer te weten

Goed geïnformeerd kunt u een weerwoord aan een zorgverzekeraar bieden. Maar ook uw patiënten zullen vragen stellen: wordt bepaalde vorm van de zorg die u biedt nu wel of niet vergoed? Wij informeren u graag over de nieuwe bekostigingsstructuur en over de voors en tegens van het al dan niet afsluiten van een overeenkomst met een zorgverzekeraar. Ook voor vragen over reeds getekende overeenkomsten en de gevolgen die hieruit voor u voortvloeien (wat mag wel en wat mag niet; waar zit ruimte?) kunt u bij ons terecht. Wordt u geconfronteerd met een materiële controle waarbij inzage in dossiers wordt gevraagd? Wij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen voor een nader advies.

Over de auteurs

Juriste Femke Duyvensz | VvAA

Femke Duyvensz

Ik sta voor kwaliteit; voor mij betekent dat je optimaal inzetten voor elke klant. Belangrijk daarbij zijn snelheid en goede communicatie.


Mijn expertise: 

Gezondheidsrecht

Samenwerkingsgeschillen

Conflicten met zorgverzekeraars


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 74 38 62

contactformulier  Stuur uw bericht

Juriste Katrijn van Berkum | VvAA

Katrijn van Berkum

Een schilderij op de kop geeft verrassend perspectief


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Samenwerkingsgeschillen

Conflicten met zorgverzekeraars


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 74 38 54

contactformulier  Stuur uw bericht