Inloggen

Teamgedoe. Wat kan ik daaraan doen?

17 september 2018 - Als adviseur kom ik in veel praktijken. Vaak is de aanleiding teamgedoe. Het loopt niet lekker. Het lukt niet om de nieuwe werkprocessen werkend te krijgen. Of er is die ene medewerker die de hele sfeer verziekt. Er is sprake van (veel/regelmatig) verzuim. Veel praktijkhouders vinden dit lastige onderwerpen om aan te pakken. Resultaat: het blijft zoals het is en dat is niet zoals het zou kunnen zijn. Al met al kost dit het team, de praktijk en de praktijkhouder veel tijd en energie. 

Is er iets aan te doen? Of hoort dit er gewoon bij? Ja het hoort er bij, want daar waar wordt samengewerkt, groeit de kans op miscommunicatie. De huidige praktijken worden steeds groter. In het verleden kon je misschien nog af met één assistente. Nu heeft een gemiddelde praktijk al snel vijf tot tien medewerkers in dienst. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dat is ook waar, alleen vraagt het ook om meer onderlinge afstemming. 

Een betere samenwerking start met vertrouwen en beter begrip voor elkaar. Bijvoorbeeld met het onderkennen dat we allemaal een eigen communicatiestijl hebben. Maar ook dat iedereen op een andere manier gemotiveerd raakt door zijn werk. Zorg daarom voor een gemeenschappelijke ‘taal’ om elkaar beter te leren kennen. Het is belangrijk om je daarbij te richten op het waarneembare werkgedrag. Dat is tastbaarder en zichtbaarder dan iemands persoonlijkheid of type mens. Daarnaast kun je werkgedrag observeren en je kunt er feedback op geven (en om vragen).

Hoe maken we het werkgedrag inzichtelijk?

Dit kan uiteraard ook op verschillende manieren. Een leuke speelse manier is om gebruik te maken van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en de Team Analyse. Door een korte vragenlijst die iedere werknemer in maximaal tien minuten invult, wordt het (werk)gedrag in kaart gebracht aan de hand van de vier kleuren van DISC. Dominantie is rood, Invloed is geel, Stabiliteit is groen en Consciëntieus is blauw. Zo hebben we allemaal één of twee van deze werksterkten.

We kijken allemaal anders naar de wereld

De kleuren hangen ook samen met onze voorkeurscommunicatiestijl. Rood kan fel uit de hoek komen als hij of zij het ergens niet mee eens is. Terwijl blauw dat als overdonderend kan ervaren en denkt: “kan het niet een tandje minder”. Groen gaat zorgen voor de groep en is op zoek naar harmonie en geel denkt: “laten we het vooral gezellig houden met elkaar”. Je snapt het al: we kijken allemaal anders naar de wereld. 

Aan de hand van de PPA maken we de verschillen inzichtelijk op individueel niveau. In de teamsessie creëren we begrip voor de onderlinge verschillen. Zo snappen we een volgende keer beter waarom de rode zo zit te hameren op het behalen van de doelen binnen de praktijk. Aan de hand van de individuele PPA’s kan er ook een teamanalyse worden gemaakt. De cultuur binnen de praktijk is de optelsom van de individuele teamleden.
 

Veel voorkomende teamcultuur binnen zorgpraktijken

Om in de kleuren van de DISC te blijven praten, zien we veelal blauw/groene of groen/blauwe teams. Dus hele loyale en op kwaliteit gerichte teams. De nadruk bij het eerste team ligt dan op de kwaliteit en bij het tweede op de loyaliteit. Er wordt hard gewerkt om alles tot in de puntjes af te werken.

Omdat het team gericht is op het leveren van zorg op een kwalitatief hoog niveau, wordt soms te weinig stil gestaan bij het vieren van de successen. Het gele aspect raakt onderbelicht. Er is te weinig tijd of aandacht voor het inspireren, motiveren en enthousiasmeren van elkaar. Misschien niet iets waar jij als praktijkhouder als eerste aan denkt, maar wel een belangrijke taak voor jou als direct leidinggevende.

Teams zitten niet te wachten op veranderingen

Weet ook dat dit soort teamculturen niet zitten te springen om al te veel veranderingen. Wil je dat alle collega’s volgens de nieuwe werkprocessen gaan werken? Leg dan goed uit waarom deze van belang zijn voor de praktijk en geef het team voldoende tijd om er aan te wennen. Zo zijn er voor ieder type team belangrijke tips te bedenken die het samenwerken leuker maken. 

Speelt er iets binnen jouw team? Dan daag ik jou uit voor een goede analyse en gesprek. Zodat we samen de beste weg en oplossing voor het team vinden. Immers: vreemde ogen zien en - oren horen meer.