Inloggen

Op naar meer vertrouwen in de zorg(verlener)

Samen maken we de zorg. Maar wat doe je als het onderling vertrouwen tussen verschillende partijen steeds verder afneemt? Vier jonge medici die anders willen werken, organiseerden een dialoog tussen kopstukken uit de zorg. Woensdagavond 10 april stond geheel in het teken van het symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’. Lees en kijk hier terug!

Lees verslag op ArtsenAuto.nl

Symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’

Terugblik woensdag 10 april 2019:


Bekijk alle foto's van deze avond!
Fotografie door Telliermedia

Bouwen vanuit vertrouwen


Samen in gesprek over vertrouwen in de zorg

Waarom dit symposium? De initiatiefnemers vertellen


Het onderling vertrouwen in de zorg is niet meer vanzelfsprekend. Dat uit zich in de toenemende regeldruk, in berichtgeving in de media, in de manier waarop mensen praten over de zorg, in de manier waarop wij, zorgverleners, praten over verzekeraars en de politiek. Maar ook in hoe wij genoodzaakt zijn te werken in het ziekenhuis. Het is overal. En het lijkt erop dat we dit met elkaar hebben gecreëerd. Dit is niet hoe wij, jonge zorgprofessionals, de komende 30 jaar willen werken.

Wij pleiten dan ook voor een nieuwe inrichting van de zorg, met een betere sociale balans tussen patiënt, arts, ziekenhuis, zorgverzekeraar, politiek en maatschappij. Dit alles gebaseerd op de essentie van de zorg: vertrouwen. Onderling vertrouwen tussen de verschillende partijen in elkaar, zodat we eindelijk weer kunnen doen waarvoor we zijn opgeleid: zorg verlenen met bezieling!

Vanuit die gedachten organiseerden wij, 4 collega aios vanuit ‘De Talentenklas’ (academie voor medisch specialisten), op woensdagavond 10 april het Symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’. Met de top van de zorg én met jou gingen we in gesprek over hoe we het vertrouwen in de zorg kunnen terugbrengen. Met heldere visies, voorbeelden uit de praktijk en jouw inbreng zetten we een eerste stap op weg naar een nieuwe sociale balans in de zorg. Zo bouwen we samen aan een nieuw fundament van vertrouwen in zowel de zorg als in elkaar.

> Bekijk hier alle foto's!

Charlotte (uroloog in opleiding), Linda (anesthesioloog in opleiding), Jill (longarts in opleiding) en Lenneke (fellow kinderoncologie)

 Deel jouw visie op het vertrouwen in de zorg via Twitter met de #bouwenvanuitvertrouwen