Inloggen

Ondersteuning VvAA bij toetsingsproces euthanasie

De aangescherpte en geactualiseerde processen, toetsingsrichtlijnen en beleidsregels en het actiever handelen van het OM in euthanasiezaken vragen om extra ondersteuning van artsen.  

Sigrid StevensSigrid Stevens, directeur Juridisch Advies & Rechtsbijstand: “Wij vinden het belangrijk dat de arts in een vroeg stadium advies en bijstand ontvangt op het moment dat hij te maken krijgt met een toetsing van een uitgevoerde euthanasie. Dit kan VvAA bieden als de arts bij VvAA voor rechtsbijstand verzekerd is én wanneer de juiste dekking is afgesloten.”

In dat geval adviseert en begeleidt een gezondheidsrechtjurist of advocaat de arts. Bij voorkeur ontvangt VvAA Rechtsbijstand al een adviesverzoek in de fase dat de arts geconfronteerd wordt met vragen van de RTE over de uitgevoerde euthanasie. VvAA Rechtsbijstand kan de arts dan coachen en goed voorbereiden op het gesprek met de RTE. Stevens: “Wij gaan hier verder dan anderen door hulp en ondersteuning te bieden in de fase waarin formeel nog geen sprake is van een ‘juridisch geschil’.

Bij een onzorgvuldigheidsoordeel

Ook als de RTE komt tot een ‘onzorgvuldigheidsoordeel’ staat VvAA rechtsbijstand een verzekerde bij in het vervolgtraject. Het gaat dan om het onderzoek dat verricht wordt door de IGJ, een eventuele tuchtklacht en de fase waarin het College van Procureurs Generaal de zaak onderzoekt. Een advocaat spreekt de zaak met de arts door en bereidt hem/haar voor op - en staat hem/haar bij tijdens - de onderzoeksgesprekken.

Bij een vervolging

Mocht het OM onverhoopt besluiten om de betreffende arts strafrechtelijk te vervolgen, dan kent de rechtsbijstandverzekering een bijzondere bepaling. Er bestaat géén recht op rechtsbijstand als het strafbare feit waarvan de arts wordt verdacht getuigt van opzet. Opzet en verzekeren gaan binnen het verzekeringsrecht niet samen. Op dat moment dient de betreffende arts – met advies van VvAA – een andere advocaat in te schakelen. Eventuele kosten komen op dat moment voor eigen rekening van de arts.


Bij vrijspraak achteraf

Belangrijk is dat euthanasie wettelijk gezien per definitie een opzettelijk karakter heeft. En zoals aangegeven, gaan een verdenking van een opzetdelict en verzekeren niet samen. Desondanks vergoedt VvAA Rechtsbijstand de door de arts gemaakte kosten achteraf als de strafrechter uiteindelijk oordeelt dat de arts met succes een beroep kan doen op de wettelijke strafuitsluitingsgrond en wordt vrijgesproken of ontslagen van verdere vervolging. VvAA zal dan de redelijke en gebruikelijke kosten vergoeden voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Staat en de kosten volgens de polisvoorwaarden geldende dekkingsmaximum niet overschrijden.


Onafhankelijke stichting

“In de praktijk blijkt euthanasie vaak een complex terrein, zowel ethisch als juridisch, waarvan de grenzen niet altijd duidelijk zijn. Het is daarmee een van de onderwerpen in de zorg die vragen om juridische afbakening en daarmee rechtszekerheid voor zorgverleners.” In overleg met collega-organisaties voor zorgverleners heeft VvAA daarom besloten een onafhankelijke stichting op te zetten. Stevens: “Vanuit deze stichting kunnen we artsen met juridische bijstand en waar nodig ook financieel steunen. Zo dragen we met elkaar bij aan de rechtszekerheid van alle zorgverleners én de rechtsontwikkeling binnen het zorgdomein.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de speciale beroepsrechtsbijstandverzekering van VvAA?

Lees hier meer

VvAA Juridische Helpdesk

Zorgverleners met vragen over de bijstand en dienstverlening van VvAA rond de toetsing van euthanasie, kunnen contact opnemen met de VvAA Juridische Helpdesk, via 030 247 49 99.