Stijgend verzuim onder medewerkers van huisartspraktijken, wat kunt u als huisarts zelf doen?

Het verzuimpercentage onder medewerkers in de huisartsenzorg stijgt, blijkt uit de jaarlijkse verzuimmonitor. Het aantal keer dat werknemers zich ziekmelden is gedaald, maar de gemiddelde duur van het verzuim neemt toe. Vooral het verzuim door psychische oorzaken neemt toe. 

Wat kost verzuim?

Door het stijgende verzuim nemen ook de verzuimkosten toe. Bij verzuimkosten moet u denken aan:

 • loondoorbetaling bij ziekte gedurende 104 weken en toerekening van WGA-kosten aan uw praktijk;
 • premie voor verzuim- en WGA-verzekeringen om deze risico’s af te dekken;
 • kosten van re-integratietrajecten;
 • extra personele kosten voor een vervanger;
 • uw eigen uren voor het inwerken en begeleiden van de vervanger;
 • mogelijk kwaliteitsverlies bij de vervanger én de  begeleider.

Wat kunt u zelf doen om verzuim bij werknemers te voorkomen?


1. Aandacht voor de veranderende taak- en werkverdeling
Als huisarts oefent u uw beroep uit in een sterk veranderende omgeving en de diversiteit aan taken neemt toe, ook voor uw medewerkers. Dit kan het werk juist aantrekkelijker maken mits medewerkers hiervoor goed voorbereid of opgeleid zijn en letterlijk de ruimte krijgen. Nieuwe uitdagingen leiden zo tot spanning in de praktijk. En als spanning leidt tot overspanning, ligt langdurig verzuim op de loer.

Periodiek werkoverleg waarin de veranderende taak- en werkplekverdeling expliciet aan de orde komen, is daarom steeds belangrijker. Vraag uzelf af of werknemers toegerust zijn op hun (nieuwe) takenpakket en of zij hier, soms letterlijk, meer ruimte voor nodig hebben. Denk aan een bijscholingscursus of een goede werkplek voor de POH-GGZ. 


2. Aandacht voor de privésituatie tijdens voortgangsgesprekken
Binnen het verzuim met psychische oorzaken is de balans tussen werk en privé een steeds belangrijker aandachtspunt. Zowel op het werk als thuis neemt de druk toe. 

Jonge werknemers met een gezin zitten vaak in hun tropenjaren en met name 45-plussers krijgen te maken met mantelzorg voor hun familie. Wij adviseren dan ook de thuissituatie van de werknemer mee te nemen tijdens de voortgangsgesprekken. 


3. Ondersteunen van mantelzorgers
Uit het onderzoek van de Verzuimmonitor blijkt ook dat mantelzorgers een substantieel hogere kans op langdurig ziekteverzuim hebben en vaak te laat om hulp vragen. Met de hervormingen van de WMO neemt de druk op mantelzorgers de komende jaren alleen maar toe.

Praktische tips voor de werkgever ten aanzien van mantelzorgers
 • Blijf op de hoogte van de situatie thuis en wees alert op signalen die kunnen wijzen op disbalans.
 • Als uw werknemer vaker dan 3 keer per jaar kort verzuimt, kan dit een voorbode zijn voor langdurig verzuim
 • Wijs uw werknemer op de wettelijke mogelijkheden van zorgverlof.
 • Biedt uw werknemer preventieve ondersteuning van Keerpunt aan.
 • Blijf in gesprek met uw werknemer.


Onderzoek en training
LHV onderzoekt samen met Keerpunt, MaetisArdyn, Nationale-Nederlanden en VvAA  wat zij kunnen betekenen voor werkgevers, via preventie, ondersteuning van zieke medewerkers en verzekeringen. Daarnaast heeft LHV in samenwerking met MaetisArdyn een training ontwikkeld die de werkgever helpt het verzuim in zijn praktijk te beïnvloeden en de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. 


* Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat Nationale-Nederlanden, Keerpunt en  Maetis-Ardyn voor LHV hebben uitgevoerd naar het verzuim in huisartspraktijken in 2014

De cijfers

De eerste twee kwartalen van 2015 zet de stijgende lijn uit 2014 (3,45%) en 2013 (3,15%) door. Wel ligt het verzuim in de huisartsenzorg nog ruim onder het gemiddelde van de zorgsector (4,8%) en het landelijk gemiddelde (3,8%). 

Over de auteur

Ingrid Oosterhout VvAADrs. P.J. (Ingrid) van Oosterhout is werkzaam bij VvAA als senior productmanager inkomen en zorg.

Contact

Wilt u meer weten over verzuimverzekeringen en verzuimdienstverlening? Neem contact met ons op.

Een eigen praktijk?

Bekijk ons cursusaanbod voor managers en ondernemers in de zorg.
Verzuim tegengaan, de kracht van het gesprek
Bij verzuim: de kracht van het gesprek

Negen tips wat u kunt doen als leidinggevende om het stijgende verzuim binnen de eigen praktijk terug te brengen.

Wel of niet contracteren
Wel of niet contracteren

Fysiotherapeuten kiezen steeds vaker om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Wat zijn precies de voor- en nadelen?

Proeftijd, wanneer gelden welke regels
Contract Proeftijd

Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor het ontslagrecht. In de artikelen van onze experts leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen van uw vakgenoten.

Tips presenteer uzelf tijdens bijeenkomsten
Presenteer uzelf optimaal

Presenteren voor publiek is een vak apart. Een vak dat u met gerichte oefeningen kunt leren!